ေရႊတိဂံုဘုရားေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ဆင္ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေစေရး ေဆြးေႏြး

0
160


ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ေကာင္ႏႈန္း အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ခံေနရေသာ ဆင္မ်ား၏ကိုယ္ဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ေရႊတိဂံုဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ႏွင့္ WWF- Myanmar အဖြဲ႔မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္) တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆင္မ်ားသတ္ျဖတ္ခံေနရျခင္းမ်ားရပ္တန္႔ရန္အတြက္ မိုမိုမ်ား၏ ရင္တြင္းစကားသံအစီအစဥ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနၿပီး ယခုေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ ေဂါပကအဖြဲ႔နဲ႔ေတြဆံုတယ္ဆိုတာ ဘုရားေစာင္းတန္းေတြမွာ ေရာင္းခ်တာေတြရွိခဲ့ရင္ ပူးေပါင္းၿပီး ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတာပါ။ ေဂါပကအဖြဲ႔ကေတာ့ ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ပတ္ထဲမွာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ပါဝင္သည့္ WWF Myanmar မွ ကိုေစာလင္းထက္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဆင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းၿပီး ဆင္ကုိယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေဆးဝါးအျဖင့္ေဖာ္စပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္သံုးစြဲေနျခင္းမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္ျခင္းမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ ဆင္မ်ား အသတ္ခံေနရျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းသို႔သတ္ျဖတ္ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ကူးသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆင္မ်ားကို ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ပဲခူးရိုးမမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရွိရၿပီး ယခုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါက ၂၀၃၀ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရႏိုင္ေၾကာင္း WWF Myanmar က ထုတ္ျပန္သတိေပးထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၆

တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ေကာင္ႏႈန္း အမဲလိုက္သတ္ျဖတ္ခံေနရေသာ ဆင္မ်ား၏ကိုယ္ဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ေရႊတိဂံုဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔ႏွင့္ WWF- Myanmar အဖြဲ႔မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္) တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆင္မ်ားသတ္ျဖတ္ခံေနရျခင္းမ်ားရပ္တန္႔ရန္အတြက္ မိုမိုမ်ား၏ ရင္တြင္းစကားသံအစီအစဥ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနၿပီး ယခုေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ ယင္းလႈပ္ရွားမႈထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ ေဂါပကအဖြဲ႔နဲ႔ေတြဆံုတယ္ဆိုတာ ဘုရားေစာင္းတန္းေတြမွာ ေရာင္းခ်တာေတြရွိခဲ့ရင္ ပူးေပါင္းၿပီး ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတာပါ။ ေဂါပကအဖြဲ႔ကေတာ့ ဘာမွအေၾကာင္းမျပန္ေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ပတ္ထဲမွာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ပါဝင္သည့္ WWF Myanmar မွ ကိုေစာလင္းထက္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဆင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းၿပီး ဆင္ကုိယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေဆးဝါးအျဖင့္ေဖာ္စပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္သံုးစြဲေနျခင္းမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္ျခင္းမ်ားရွိေန ေသာေၾကာင့္ ဆင္မ်ား အသတ္ခံေနရျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းသို႔သတ္ျဖတ္ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္ကူးသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆင္မ်ားကို ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ပဲခူးရိုးမမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရွိရၿပီး ယခုကဲ့သို႔ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါက ၂၀၃၀ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရႏိုင္ေၾကာင္း WWF Myanmar က ထုတ္ျပန္သတိေပးထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply