တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးအတြက္ ကမ္းလွမ္းမႈကို SNLD လက္မခံ

0
187


မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ၊ ၂၀၁၈

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုဝန္ႀကီးေနရာ အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္မခံေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္ ထံက သိရသည္ ။

“နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ကမ္းလွမ္းတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကက်ေတာ့ ပါတီအခ်င္းခ်င္း မူဝါဒေရးရာအရ ညိွႏိွဳင္းၿပီးမွ သာလွ်င္ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လက္ခံရမလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ ။ တစ္ဖက္ကလည္း အစိုးရရဲ႕ အေနအထားေၾကာင့္မို႔လို႔ ပါတီကိစၥမဟုတ္နိုင္ဘူး ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကို မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္ က ေျပာသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ အေနျဖင့္ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ညိွနိွဳင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊ နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ တို႔တြင္ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးထားမႈမ်ားရွိၿပီး အနာဂတ္တြင္ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – Shan Nationalities League for Democracy Lashio

မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ၊ ၂၀၁၈

တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဒုဝန္ႀကီးေနရာ အတြက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီကို နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္မခံေၾကာင္း ယင္းပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္ ထံက သိရသည္ ။

“နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီးေနရာအတြက္ ကမ္းလွမ္းတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကက်ေတာ့ ပါတီအခ်င္းခ်င္း မူဝါဒေရးရာအရ ညိွႏိွဳင္းၿပီးမွ သာလွ်င္ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ လက္ခံရမလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ ။ တစ္ဖက္ကလည္း အစိုးရရဲ႕ အေနအထားေၾကာင့္မို႔လို႔ ပါတီကိစၥမဟုတ္နိုင္ဘူး ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကမ္းလွမ္းမႈကို မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္ က ေျပာသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ အေနျဖင့္ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ညိွနိွဳင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊ နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီ တို႔တြင္ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးထားမႈမ်ားရွိၿပီး အနာဂတ္တြင္ ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ဓာတ္ပံု – Shan Nationalities League for Democracy Lashio

Leave a Reply