ဝန္ႀကီး႒ာနႏွစ္ခုေပါင္းမည့္ ကိစၥ လႊတ္ေတာ္သို့လာေရာက္ရွင္းလင္း

0
103

ဝန္ႀကီး႒ာနႏွစ္ခုေပါင္းမည့္ ကိစၥ လႊတ္ေတာ္သို့လာေရာက္ရွင္းလင္း

နိုဝင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုေပါင္းၿပီး စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ဖြဲ႕စည္းေရးသတ္မွတ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး သို့စီမံကကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က လာေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထိုသို့ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းရျခင္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ဝန္ႀကီးဌာနတခုတည္းေအာက္တြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖင့္ စီမံခန႔္ခြဲမွုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို့အတူ နိုင္ငံပိုင္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက ဦးေဆာင္သည့္စက္မွုက႑ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပံပိုးကူညီေပးနိုင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေပၚေပါက္ လာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို့ ေပါင္းစည္းဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိပါက နိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား အမည္စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

၎ ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေပၚ နိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ လုပ္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏုတ္ ထြက္ၿပီးကတည္းက စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းကေန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပူးတြဲတာဝန္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို့အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ လူငယ္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းကို တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

_______________________________________

(Zawgyi)

ဝန္ႀကီး႒ာနႏွစ္ခုေပါင္းမည့္ ကိစၥ လႊတ္ေတာ္သို႔လာေရာက္ရွင္းလင္း

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန ႏွင္​့ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုေပါင္းၿပီး စီမံကိန္း၊ဘ႑ာေရးႏွင့္စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ျပင္ဆင္သတ္​ မွတ္​ဖြဲ႕စည္း​ေရးသတ္​မွတ္​ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္​​ေတာ္​အစည္းအေဝး သို႔စီမံကကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က လာေရာက္႐ွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းရျခင္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ဝန္ႀကီးဌာနတခုတည္းေအာက္တြင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက ဦးေဆာင္သည့္စက္မႈက႑ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပံပိုးကူညီေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုေပၚေပါက္ လာေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ွိပါက ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

၎ ဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႔စည္းျခင္းအေပၚ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ လုပ္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီခြန္ျမတ္ကေၾကညာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္​ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနျပည္​​ေထာင္​စုဝန္​ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏုတ္ ထြက္ၿပီးကတည္းက စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းကေန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ပူးတြဲတာဝန္ယူထားျခင္​းျဖစ္​သည္။

ထိ္ု႔အတူ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ လူငယ္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္​့ ေဒါက္တာမင္းရဲပိုင္ဟိန္းကို တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္​းျဖစ္​သည္​။

Leave a Reply