အဖမ္းခံထားရသူမ်ားအတြက္ အကူညီေပးႏိုင္ရန္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း

0
165


ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ရေသ့ေတာင္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီတစ္ခုကို ယေန႔ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေကာ္မတီကို အထက္တန္းေရွ႕ေနႏွစ္ဦး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန သံုးဦးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိးသားပါတီအတြင္း ေရးမွဴး စုစုေပါင္း ၆ ဦးျဖင့္ ယေန႔တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အခုအဖမ္းခံထားရတာ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ေရွ႕ေနငွားတာ ေတြရွိတာေပါ့။ ဒီေကာ္မတီကေတာ့ မတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ အကူအညီလာေတာင္းရင္ ေပးႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ အပါအဝင္ စစ္ေတြေဆးရုံ၌ ၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထားသူမ်ားမွာ ၁၀ ဦးအထိ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ရေသ့ေတာင္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္ဦးကို ဖမ္းမိန္႔ထုတ္ထားေသာ္လည္း ဖမ္းမမိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ စစ္ေတြတရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးတြင္ ရခိုင္ဘုရင္က်ဆံုးျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရေသာ ေၾကာင့္ ပြဲကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္ေေသာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာမွ လူစုလူေဝးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲမွ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပစ္ခတ္လူစုခြဲခဲ့ရာတြင္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၁ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေၾကညာထားၿပီး စစ္ေတြေဆးရံုတြင္ ေဆးဝါးကုသေနသူ ရွစ္ဦးကို ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ရေသ့ေတာင္ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီတစ္ခုကို ယေန႔ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေကာ္မတီကို အထက္တန္းေရွ႕ေနႏွစ္ဦး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန သံုးဦးႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိးသားပါတီအတြင္း ေရးမွဴး စုစုေပါင္း ၆ ဦးျဖင့္ ယေန႔တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အခုအဖမ္းခံထားရတာ စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ ေရွ႕ေနငွားတာ ေတြရွိတာေပါ့။ ဒီေကာ္မတီကေတာ့ မတတ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ အကူအညီလာေတာင္းရင္ ေပးႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ အပါအဝင္ စစ္ေတြေဆးရုံ၌ ၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထားသူမ်ားမွာ ၁၀ ဦးအထိ္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ရေသ့ေတာင္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္ဦးကို ဖမ္းမိန္႔ထုတ္ထားေသာ္လည္း ဖမ္းမမိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ စစ္ေတြတရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္က ေျမာက္ဦးတြင္ ရခိုင္ဘုရင္က်ဆံုးျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရေသာ ေၾကာင့္ ပြဲကိုဖ်က္သိမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားက မေက်နပ္ေေသာေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာမွ လူစုလူေဝးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပပြဲမွ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပစ္ခတ္လူစုခြဲခဲ့ရာတြင္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၁ ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က ေၾကညာထားၿပီး စစ္ေတြေဆးရံုတြင္ ေဆးဝါးကုသေနသူ ရွစ္ဦးကို ယမန္ေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply