လက္နက္ကိုင္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို အျပည့္အဝ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

0
78

လက္နက္ကိုင္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေနသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို အျပည့္အဝရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏လိုလားခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းစြာေဆြး ေႏြးညိွႏိႈင္း အေျဖရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး ဖြင့္ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္ ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးပါက တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပိုမို၍ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လက္နက္မ်ားေဘးခ်ၿပီး အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရင္း ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေန႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔အပ္ပါသည္”ဟု ဆိုသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ဌာနခ်ဳပ္ တြင္ ျပဳလုပ္သည္႔ ရွမ္းျပည္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔သည့္သဝဏ္လႊာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးစု(၃၃)စု အတူတကြေနထိုင္ကာ သံယံဇာတေပါမ်ားသည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ အျပည့္အဝရရွိပါက အနာဂတ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္နယ္ႀကီးတစ္ခု ေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေနသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို အျပည့္အဝရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယင္းသို႔ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ကမၻာမွ လက္သင့္ခံမည္မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ေက်ာ္သူျမင္႔

#TheFifthWaveNews

Leave a Reply