ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္၀န္းအတြင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြား

0
167

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ၊၂၀၁၈

ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ည ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္၌ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမဳိ႕နယ္၊ က်ည္ေတာင္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ က်ည္ေထာင္ေက်းရြာအနီး ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္၀န္းအတြင္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာရွိ ၆ ခန္းတြဲ လုိင္းခန္း မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ကာ မီးသတ္ကား (၅) စီးႏွင့္ေရသယ္ယာဥ္ ၄ စီးတုိ႔ျဖင္႔ မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရၿပီး ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္၌ မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင္႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူမရွိခဲ႔ေသာ္လည္း မီးေပါ့ဆစြာသုံးစြဲခဲ့သူအား စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ၊၂၀၁၈

ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ည ၅ နာရီခြဲ အခ်ိန္၌ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမဳိ႕နယ္၊ က်ည္ေတာင္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ က်ည္ေထာင္ေက်းရြာအနီး ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္၀န္းအတြင္းမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆုိပါ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာရွိ ၆ ခန္းတြဲ လုိင္းခန္း မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ကာ မီးသတ္ကား (၅) စီးႏွင့္ေရသယ္ယာဥ္ ၄ စီးတုိ႔ျဖင္႔ မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရၿပီး ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္၌ မီးၿငိမ္းသတ္ႏုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မီးေလာင္မႈေၾကာင္႔ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူမရွိခဲ႔ေသာ္လည္း မီးေပါ့ဆစြာသုံးစြဲခဲ့သူအား စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply