သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အား တတိယအႀကိမ္ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပဲြ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္

0
147


ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ၊ ၂၀၁၈

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပဲြ ကို မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပဲြကို ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ဂါရ၀ျပဳျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊ၀ါခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ပိုင္မင္းကေျပာသည္။

“ပထမဆံုးအႀကိမ္ဂါရ၀ျပဳတာကေတာ့ သမၼတရာထူးကေန ေအာင္ျမင္စြာ အနားယူခဲ့တဲ့အခ်ိန္က သူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲမွာတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္အလုပ္လုပ္ ခဲ့တာေတြ စီးပြားေရး
ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ခဲ့တာေတြ အတြက္ လူငယ္ေမာင္ မယ္ေတြက ေက်းဇူးတင္တဲ့အေနနဲ႔ ကန္ေတာ့ၾကတာပါ။အခုကသံုးႀကိမ္ေျမာက္ကန္ေတာ့တာပါ”ဟု ဦးေအာင္ပိုင္မင္း ကေျပာသည္။

ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ့မည့္သူမ်ားအတြက္ လူဦးေရ ၃၀၀၀ေက်ာ္၀င္ဆံမည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ ကိုေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“မႏွစ္က ဂါရ၀ျပဳတဲ့သူ ၃၃၀၀နဲ႔ ၃၄၀၀ၾကားေလာက္ရွိေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ အဲ့လူအင္အားနဲ႔အဆင္ေျပတာက သမၼတအိမ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ပဲရွိတယ္ ။ပါတီဥကၠ႒ႀကီးကလည္း ကိုယ့္မိဘသဖြယ္ ျဖစ္ေနတဲ့သူကိုဂါရ၀ ျပဳတဲ့ပဲြအတြက္ အစစ အရာရာကူညီပါတယ္”ဟု ၎ကရွင္းလင္းေျပာသည္။

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကိုဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပဲြတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး ထား၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းမွ စာရင္းေကာက္ခံသူမ်ားထံ စာရင္းေပးသြင္းရန္ ယင္းအသင္းက ေၾကညာထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ၊ ၂၀၁၈

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကို တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပဲြ ကို မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပဲြကို ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းက ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ဂါရ၀ျပဳျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊ၀ါခန္းမတြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ပိုင္မင္းကေျပာသည္။

“ပထမဆံုးအႀကိမ္ဂါရ၀ျပဳတာကေတာ့ သမၼတရာထူးကေန ေအာင္ျမင္စြာ အနားယူခဲ့တဲ့အခ်ိန္က သူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္အေျပာင္းအလဲမွာတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအတြက္အလုပ္လုပ္ ခဲ့တာေတြ စီးပြားေရး
ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ခဲ့တာေတြ အတြက္ လူငယ္ေမာင္ မယ္ေတြက ေက်းဇူးတင္တဲ့အေနနဲ႔ ကန္ေတာ့ၾကတာပါ။အခုကသံုးႀကိမ္ေျမာက္ကန္ေတာ့တာပါ”ဟု ဦးေအာင္ပိုင္မင္း ကေျပာသည္။

ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ့မည့္သူမ်ားအတြက္ လူဦးေရ ၃၀၀၀ေက်ာ္၀င္ဆံမည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ ကိုေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“မႏွစ္က ဂါရ၀ျပဳတဲ့သူ ၃၃၀၀နဲ႔ ၃၄၀၀ၾကားေလာက္ရွိေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ အဲ့လူအင္အားနဲ႔အဆင္ေျပတာက သမၼတအိမ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခ်ဳပ္ပဲရွိတယ္ ။ပါတီဥကၠ႒ႀကီးကလည္း ကိုယ့္မိဘသဖြယ္ ျဖစ္ေနတဲ့သူကိုဂါရ၀ ျပဳတဲ့ပဲြအတြက္ အစစ အရာရာကူညီပါတယ္”ဟု ၎ကရွင္းလင္းေျပာသည္။

သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကိုဂါရ၀ျပဳေတြ႕ဆံုပဲြတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုး ထား၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ ေရႊျပည္ေတာ္သို႔ဆံုမွတ္ပရဟိတအသင္းမွ စာရင္းေကာက္ခံသူမ်ားထံ စာရင္းေပးသြင္းရန္ ယင္းအသင္းက ေၾကညာထားသည္။

ကိုဥာဏ္

 

Leave a Reply