အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာပင္မေဝဖန္ေတာ့ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်ေျပာ

0
25

အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ လတ္တေလာအျပဳသေဘာ ပင္ေဝဖန္ေျပာၾကားမွုမလုပ္ဟုဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေဝဖန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသည္မွာ ၎သည္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သြားျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အျခားအျခားေသာ အသံလြင့္ ၊ ပုံႏွိပ္ ၊ ႐ုပ္ျမင္မီဒီယာမ်ားမွလည္း ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ လူျဖင့္ျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆုံကာ အကူအညီေတာင္းျခင္း အင္တာဗ်ဴးျခင္းမ်ားကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေပးမည္မဟုတ္ဟုလည္း ဆို သည္။

” အဓိက အေၾကာင္းကေတာ့ အရင္အာဏရပါတီကေနၿပီး ပါတီဝင္တစ္ဦး အျဖစ္ျပတ္ျပတ္သားသားေဝဖန္ခဲ့ေပမယ့္ အခုက အျခားပါတီဝင္ျဖစ္ေနတာရယ္ ပါတီမတူတာေၾကာင့္ တမင္ေဝဖန္တယ္လို့ ထင္ျမင္ခံရနိုင္တာေၾကာင့္ အခုရက္ပိုင္းအတြင္းေဝဖန္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ မာရသြန္ေျပးပြဲသည္ ေႏွးေနသည့္အတြက္ ျမန္နိုင္ရန္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ ေဆာင္ပါတီကေန ႀကိဳးစားသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳးစားခြင့္ရရန္လည္း ျပည္သူလူထုက ေလ့လာ သုံးသပ္ ၿပီး ေထာက္ခံ        ေပးရန္ႏွင့္ ပါတီအင္အားစုက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရွိမည္ဆိုပါကလဲ တာဝန္ယူမွု တာဝန္ ခံမႈအျပည့္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပါတီ႐ုံးခန္းႏွင့္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲတြင္လည္း၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္ထြန္း

Leave a Reply