ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကာလတုိ ျပတ္ေတာက္မည္

0
18

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး ခရုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ရပ္ကြက္ အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကာလတုိ ျပတ္ ေတာက္ျဖစ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

သက္ဆုိ္င္ရာ ခရုိင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလုိက္ ရပ္ကြက္ အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ (၆၆)ေကဗြီ၊ (၃၃)ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၊ Distribution Transformerမ်ား ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေရရွည္ဓာတ္အား တည္ၿငိမ္ျပည့္ဝစြာ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သုံးရက္အၾကာ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္္းသုိ႔ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ရျခင္းမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသအတြင္းရွိ ေဟာင္ႏြမ္းျပီး ဝန္အားမႏုိင္ေသာ(၁၁)ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္းႀကိဳးမ်ားကုိ လွ်ပ္ကာပါေသာ ဓာတ္အားလိုင္း ႀကိဳးအသစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ျခင္းႏွင့္ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါျပဳျပင္ရွင္းလင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း မနက္ ၉ နာရီမွ ေနလယ္ ၁၂ နာရီအထိ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေ၀ယံ

Leave a Reply