စားေသာက္ကုန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ဓာတ္ခြဲခန္း ISO လက္မွတ္ရရွိေတာ့မည္

0
84

စားေသာက္ကုန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ဓာတ္ခြဲခန္း ေအာက္တိုဘာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO လက္မွတ္ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူ မ်ားအသင္း (MFPEA)မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (MFPEA)မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စားေသာက္ကုန္ အရည္အေသြး စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ ဓာတ္ခြဲခန္း ငါးခု ခန္႔မွာ ISO လက္မွတ္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဓာတ္ခြဲခန္းေတြက အာမခံနဲ႔ စားေသာက္ကုန္ေတြ ကို ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ISO Certification လိုတယ္ ၊စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ က႑ျဖစ္တဲ့ ပိုးမႊားေတြပါျခင္းေၾကာင့္ လူေတြ ဒုကၡေရာက္ရတယ္ ၊အဲ့ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္း ငါးခု ေလာက္ကိုေတာ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ စင္ကာပူတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ISO ရေအာင္လုပ္ေနတာ မၾကာခင္မွာ ရေတာ့မွာပါ”ဟု ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိန္ေသာင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္း (MFPEA) မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ စားေသာက္ကုန္မ်ားကိုလည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ၎ကအႀကံဳျပဳေျပာဆိုသည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အာမခံနဲ႔ထုတ္လုပ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳေရးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက ၀င္လာတာေတြကို စနစ္တက်စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားက သူတို႔ရတဲ့ ISO ပလိပ္ျပားေတြကို ေထာင္ျပတာေတြပဲရွိမယ္။ စိတ္ပူတာက ဒီလိုမ်ိဳးေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ေပးဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေပးသင့္တယ္”ဟု ဦးစိန္ေသာင္းဦးကေျပာသည္။

စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းတစ္ခုသည္ မမွန္ကန္သည့္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ေတြ႕ပါက ၎ရရွိထားသည့္ certificated ပ်က္ျပယ္သြားနိုင္သည့္အတြက္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုအသိပညာေပးမႈမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ယင္း လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ နိုင္ငံေတာ္၏ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟုဆိုသည္။

စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စားသုံးသူမ်ားထံမွ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်မႈ ရရွိနိုင္ရန္ အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ေငြကုန္ေၾကး က်ရွိနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ အဆိုပါ စားေသာက္ ကုန္ ေဈးႏွုန္းမ်ား ျမင့္တက္လာနိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္မႈ မ်ား ရရွိနိုင္မည္ဟုသိရွိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး

Leave a Reply