ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ၊ ႏို႔စားႏြားႏွင့္ ဆိတ္ ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

0
70

 

ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရးအတြက္ရည္ရြယ္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန က ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ျမန္မာ့ ႏြားသိုးအလွ၊ ႏို႔စားႏြားႏွင့္ ဆိတ္ ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္ ။

အဆိုပါ ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနရံုးဝန္းအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏြား စုစုေပါင္း ႏြားသိုး ၅၁ ေကာင္ ၊ ဆိတ္ အမ ၃၃ ေကာင္း ၊ အထီး ၃၅ ေကာင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျပသခဲ့ၾကသည္ ။

“ျမန္မာမ်ိဳးရင္းမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရးရယ္ ေမြးျမဴမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေရး ထြက္ကုန္ျမင့္မား လာေစေရး နဲ႔ ေဒသအလိုက္ ေမြးျမဴမႈမ်ားတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးဖလွယ္ႏိုင္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လာတာပါ။ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာ့ ႏြားသိုး အႀကီးတန္းနဲ႔ အငယ္တန္း ေနာက္ၿပီး ဆိတ္ဆိုရင္ အထီးနဲ႔ အမ ခြဲၿပီး ၿပိဳင္တယ္´´ ဟု ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး က ေျပာသည္ ။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုမွ ႏြားေမြးျမဴသူမ်ား ဆိတ္ေမြးျမဴသူမ်ား လာ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီီး ေမြးျမဴသူအခ်င္းခ်င္း ႏြားမ်ိဳးဖလွယ္ၾကျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၾကသည္။

“ေကာင္းတဲ့ႏြားေတြ သားေဖာက္လို႔ ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏြားတိုးတက္တာေပါ့ ။ ႏြားအလွေတြပိုမ်ားၿပီးေတာ့ ႀကီးပြားတာေပါ့။ ကိုယ္ကလည္း ကိုယ့္ႏြားလွတယ္ထင္ၿပီး လာၿပိဳင္တာ ဒီထဲကမွ အလွေတြမ်ားေတာ့ ကံေပါ့´´ ဟု အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မွ ႏြားေမြးျမဴသူ ဦးမင္းရီ က ေျပာသည္ ။

ႏြားမ်ားကို အမွတ္ေပးရာတြင္ ေဒသမ်ိဳးရင္းျဖစ္ရမည့္အျပင္ ႏြားမ်ား၏ ႀကံအင္မ်ားကို စစ္ေဆးအမွတ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

 

Leave a Reply