က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္သူမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖယ္႐ွားမည္

0
151

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အတြင္း ေရေျမာင္းမ်ား နွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားေပၚ က်ဴးေက်ာ္၍ ေစ်းဆိုငါဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖယ္ရွားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ စည္ပင္ အခြန္ဌာန နွင့္ အထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္လည္း ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ဴးကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္ ။ လမ္းေပၚက်ဴးတာေတြရွိတယ္ ။ စည္ပင္ပိုင္ေျမေပၚက်ဴးတာေတြရွိတယ္ ။ ဒါကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီး ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး ရွင္းလင္းသြားမယ္ ။ ဒီလကုန္ မွာ စေဆာင္ရြက္မယ္ ။ အခုေတာင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ရွင္းလင္းေနတာ လုပ္ေနၿပီ”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ လမ္းေပၚသို႔ က်ဴးေက်ာ္ကာ ဆိုင္ဖြင့္ၾကသူမ်ားတြင္ လမ္းေဘး ေစ်းဆိုင္လိုင္စင္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနၾကသူမ်ား ပါဝင္မည္မဟုတ္ပဲ အေဆာက္အအံု အတည္တက်ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး လမ္းေပၚအထိ ဆိုင္ကို တိုးခ်ဲ႕သူမ်ားသာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖယ္ရွားရာတြင္လည္း က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို စည္ပင္သာယာဥပေဒအရ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

 

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အတြင္း ေရေျမာင္းမ်ား နွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားေပၚ က်ဴးေက်ာ္၍ ေစ်းဆိုငါဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖယ္ရွားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ စည္ပင္ အခြန္ဌာန နွင့္ အထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္လည္း ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္ဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ဴးကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္ ။ လမ္းေပၚက်ဴးတာေတြရွိတယ္ ။ စည္ပင္ပိုင္ေျမေပၚက်ဴးတာေတြရွိတယ္ ။ ဒါကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီး ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး ရွင္းလင္းသြားမယ္ ။ ဒီလကုန္ မွာ စေဆာင္ရြက္မယ္ ။ အခုေတာင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ ရွင္းလင္းေနတာ လုပ္ေနၿပီ”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ လမ္းေပၚသို႔ က်ဴးေက်ာ္ကာ ဆိုင္ဖြင့္ၾကသူမ်ားတြင္ လမ္းေဘး ေစ်းဆိုင္လိုင္စင္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနၾကသူမ်ား ပါဝင္မည္မဟုတ္ပဲ အေဆာက္အအံု အတည္တက်ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနၿပီး လမ္းေပၚအထိ ဆိုင္ကို တိုးခ်ဲ႕သူမ်ားသာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖယ္ရွားရာတြင္လည္း က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို စည္ပင္သာယာဥပေဒအရ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply