ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တိုင္ၾကားမႈအေပၚ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏ ကိုင္တြယ္ပုံံ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟုေဒၚညိဳညိဳသင္းေျပာ

0
77

၂၀၁၇/၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္အစီရင္ခံစာစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၄ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕သည္ အဂတိတိုက္စားမႈဥပေဒျဖင့္ ၿငိစြန္းမႈမ်ားရွိေနၿပီး ယင္းအေျခအေနအေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံသို႔ လိပ္မူတိုင္ၾကားထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရွိသည္ ဟု သိရသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕ကႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီကို တိုင္ၾကားထားတာေတြ ရွိတယ္ေလ။ေနာက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္ထဲမွာလဲ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္က မၿပီးေသးဘူးထင္တယ္၊လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးသြားေတာ့မွပဲ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာကိုဆုံးျဖတ္မယ္။ဥပေဒအရေျပာမယ္ဆိုရင္ အစီရင္ခံစာပါကိစၥအခ်ိဳ႕က အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒအရ အဂတိေျမာက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအရဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲေတာ့မသိဘူး။ေ႐ြးေကာက္ပြဲကလည္းနီးလာၿပီဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔က ႏိုင္ငံေရကိစၥကိုပါ ထည့္ၿပီးစဥ္းစားမလားမသိဘူး”ဟုေဒၚညိဳညိဳသင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းမႈရွိသည္မ်ားကို ေတြ႕ရွိထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာထူးျခားမႈမရွိလ်င္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုလည္းျပဳလုပ္သြားမည္ဟုဆိုသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြတိုင္ၾကားထားတာ ဘာမွ အရာမေရာက္ဘူးလား ၊ အရာမေရာက္တဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္လာေတာ့မွဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာဆုံးျဖတ္မယ္။သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္မယ္”ဟုေဒၚညိဳညိဳသင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

Leave a Reply