မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးမည္ 

0
193


ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ၂၆ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕ရွိ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ေနထုိင္၊ စားေသာက္စရိတ္မ်ားအပါအ၀င္ အခမဲ႔ ခြဲစိတ္ကုသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သိရွိရသည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႔၊ ေရႊခီ် (၇)လမ္းႏွင္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင္႔ရွိ “ရတနာေရႊနန္း စိန္ေရြရတနာဆုိင္” တြင္ စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ဖြင္႔လွစ္ထားၿပီး လစဥ္ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ ၅၀ ဦးကုိ အခမဲ႔ ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ပ်ဥ္းမနားအနီးပတ္၀န္းက်င္က ရပ္ကြက္ေတြျဖစ္တဲ႔ က်ေနာ္တု႔ိ ဇာတိ ၿပန္ကေျပးက မ်က္စိေ၀ဒနာ ခံစားေနၾက ရသူေတြအတြက္ အခမဲ႔ ေဆး၀ါးကုသေပးဖုိ႔ စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ဖြင္႔လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နီးစပ္ရာေဒသေတြကလည္း လာေရာက္ကုသလုိ႔ရပါတယ္”ဟု အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ေဖာင္းေဒရွင္းသုိ႔ လာေရာက္သည္႔ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ဥတၱရသီရိၿမဳိ႕နယ္၊ မ်က္စိအထူးကုေဆးရုံ၌ ေဆး၀ါး ကုသႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး လုိအပ္သည္႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားအတြက္ ေဖာင္းေဒးရွင္မွ အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

“ဆိုလုိတဲ႔ သေဘာကေတာ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆီကုိ လာျပရင္ က်ေနာ္တုိ႔က ေဆးရုံႀကီးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆးကုသမႈ ေပးမယ္။ လုိအပ္လုိ႔ ခြဲစိတ္ တာကုိ ကုသမႈေတြအတြက္ကုိ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးမယ္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဆြဦးလြင္နဲ႔ မ်က္စိ အထူးကု ဆရာ၀န္ေတြက ကုသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ မည္သူမဆုိ ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူက ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ ေဒးရွင္းဖြင္႔လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ႔ၿပီး (ယေန႔) မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ ၃၀ ဦး ကုိ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင္႔ ကုသေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ဇန္န၀ါရီ၂၆ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႕ရွိ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ေနထုိင္၊ စားေသာက္စရိတ္မ်ားအပါအ၀င္ အခမဲ႔ ခြဲစိတ္ကုသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သိရွိရသည္။

ပ်ဥ္းမနားၿမဳိ႔၊ ေရႊခီ် (၇)လမ္းႏွင္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင္႔ရွိ “ရတနာေရႊနန္း စိန္ေရြရတနာဆုိင္” တြင္ စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ဖြင္႔လွစ္ထားၿပီး လစဥ္ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ ၅၀ ဦးကုိ အခမဲ႔ ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ပ်ဥ္းမနားအနီးပတ္၀န္းက်င္က ရပ္ကြက္ေတြျဖစ္တဲ႔ က်ေနာ္တု႔ိ ဇာတိ ၿပန္ကေျပးက မ်က္စိေ၀ဒနာ ခံစားေနၾက ရသူေတြအတြက္ အခမဲ႔ ေဆး၀ါးကုသေပးဖုိ႔ စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းကုိ ဖြင္႔လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ နီးစပ္ရာေဒသေတြကလည္း လာေရာက္ကုသလုိ႔ရပါတယ္”ဟု အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ေဖာင္းေဒရွင္းသုိ႔ လာေရာက္သည္႔ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ဥတၱရသီရိၿမဳိ႕နယ္၊ မ်က္စိအထူးကုေဆးရုံ၌ ေဆး၀ါး ကုသႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး လုိအပ္သည္႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားအတြက္ ေဖာင္းေဒးရွင္မွ အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

“ဆိုလုိတဲ႔ သေဘာကေတာ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆီကုိ လာျပရင္ က်ေနာ္တုိ႔က ေဆးရုံႀကီးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဆးကုသမႈ ေပးမယ္။ လုိအပ္လုိ႔ ခြဲစိတ္ တာကုိ ကုသမႈေတြအတြက္ကုိ ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးမယ္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဆြဦးလြင္နဲ႔ မ်က္စိ အထူးကု ဆရာ၀န္ေတြက ကုသေပးမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ မည္သူမဆုိ ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ားအတြက္ အခမဲ႔ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူက ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က စကၡဳပါလ အလင္းေရာင္ေဖာင္ ေဒးရွင္းဖြင္႔လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ႔ၿပီး (ယေန႔) မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ ၃၀ ဦး ကုိ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား အတြက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင္႔ ကုသေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply