ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ေသဆံုးသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္လာ

0
83

 

Photo -People’s Daily China

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္COVID-19ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္သြားျဖစ္ေၾကာင္းတ႐ုတ္အစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ရက္မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။သုိ႕ေသာ္ ကူးစက္ခံရသူအေရအတြက္မွာ ႏွစ္ ရက္ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာေၾကာင္း တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေကာ္မ႐ွင္ဆီက ဆိုသည္။

လက္႐ွိ ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွာ ၇၄၁၈၅ ေယာက္႐ွိေနၿပီး ေသဆံုးသူ ၂၀၀၄ ေယာက္႐ွိေနေၾကာင္းသိရသည္။ထပ္ကူးစက္ခံရသူမ်ားဟာ ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့တဲ့ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွာအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ဝူဟန္ျပင္ပ ကူးစက္မႈ ၅၆ ခု႐ွိခဲ့ကာ ကူးစက္ခံရမႈ ၁၅ ရက္ဆက္တိုက္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုမွာ အေပ်ာ့စားကူးစက္ခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္အိပ္ရာထဲလဲေနသူမ်ား ပိုမိုေသဆုံးႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သုေတသီမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတဝန္းမွကူးစက္ခံရသူ ၇၂၃၁၄ ေယာက္ကို ေလ့လာထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအရ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းအတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ျပန္႔ႏွံ႔ၿပီးေနာက္ အခုေလ့လာမႈသည္ လူနာမ်ားအေပၚအႀကီးမားဆုံးေလ့လာမႈျဖစ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၈၀ ႏွင့္အထက္လူမ်ားမွာ ေသဆုံးမႈႏႈန္းအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၁၄ဒမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသဆုံးႏိုင္ကာအသက္ ၉ ႏွစ္အထိကေလးငယ္မ်ားေသဆုံးႏိုင္ေခ်မရွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။အသက္ ၃၉ ႏွစ္အထိ ေသဆုံးမႈႏႈန္းမွာ ကူးစက္ခံရမႈ၏ ၀ဒသမ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္တြင္ ေသဆုံးႏိုင္ေခ် ၀ဒသမ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၅၀ ဝန္းက်င္မွာေတာ့ ေသဆုံးႏိုင္ေခ် ၁ဒသမ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၆၀ ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ေသဆုံးႏိုင္ေခ် ၃ဒသမ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အသက္ ၇၀ ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသဆုံးႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားေသဆုံးႏိုင္ေခ် ၂ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားေသဆုံးႏိုင္ေခ် ၁ဒသမ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေသဆုံးႏိုင္ေခ် ၂ဒသမ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဥကၠာ
Source – AFP
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply