ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံ သူမ်ား လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈ ေလ်ာ့က်

0
78

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စတင္ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးသူ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္တြင္ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမည္ဟုေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား‌ေတြရဲ႕ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈက ေလ်ာ့က်သြားတယ္ ၊ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ဖ်က္လိုက္တယ္ ဆိုတာေတာ့ မရွိပါဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ ပုံမွန္ ႏိုင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္မႈ အပိုင္းမွာလည္း နည္းနည္းေလး ေလ်ာ့က်သြားမႈရွိသလို ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈက နည္းနည္းေလ်ာ့က်သြားတာ ‌ေတြ႕ရပါတယ္ ၊ လာေဆြးေႏြးတဲ့သူကလည္း တ႐ုတ္ျပည္ကေန ဘယ္ေန႔က လာပါတယ္ဆိုတဲ့သူ မရွိဘူး ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္ေအဂ်င့္လိုဟာပဲ လာေဆြးေႏြးတာ ရွိပါတယ္” ဟု DICA ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန႔္စင္လြင္က ေျပာသည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျပန႔္ပြားမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာၿပီ‌ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံ မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အ‌ေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖိတ္ေခၚသြားမည့္ Yangon Investment Forum ၂၀၂၀ ကိုလည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ႀကီးမႉး၍ ‌ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ္လည္း ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ရက္အကန႔္အသတ္ မရွိ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈ မ်ားအနက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အဆင့္ ႏွစ္ ေနရာတြင္ရွိၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၀) ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳုပ္ႏွံထား‌ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply