ထီတစ္ေစာင္ကို ဆန္တစ္ျပည္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူကံစမ္းေနျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန သိေစခ်င္ဟု ဒီခ်ဳပ္အမတ္ေျပာ

0
73

ေအာင္ဘာေလ ထီတစ္ေစာင္ကို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္တစ္ျပည္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ ကံစမ္းေနရသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သိေစခ်င္ေၾကာင္း မိုးေမာက္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းေအာင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုလိုက္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္က်င္းပသည့္ ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔ထားသည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဒုတိယ ၆ လပတ္ အခြန္ရေငြမ်ားႏွင့္ ၎ အေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအားေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ထီထိုးသူေတြအတြက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆိုတဲ့ မက္လုံးေတြမွာ ေမ်ာပါၿပီး ေတာ့ ထီတစ္ေစာင္ကို ဆန္တျပည္ေဈးႏႈန္းနဲ႔ ဝယ္ယူကံစမ္းေနရတာကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန က သိေစခ်င္ပါတယ္”ဟုဦးဝင္းေအာင္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထီဆုေငြမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ဘ႑ာသိမ္းတို႔မွ ထီဆုမ်ားျပန္လည္ ခြဲေဝေပးခဲ့ရျခင္း ႏွင့္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္တန္ထီ အကၡရာ အလုံးေရမ်ား တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေသာ္လည္း ေဈးကြက္ဝယ္လိုအားက်ဆင္းေနေၾကာင္း ထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ဘာေလထီကို အစိုးရအေနျဖင့္ အခြန္ရရွိေစရန္အတြက္သာ မဟုတ္ပဲ ျပည္သူလူထု ဝန္မပိေစႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ခံစားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင္ သိရွိေစလိုေၾကာင္း ၊ ေအာင္ဘာေလ ထီမွ ရရွိသည့္ အခြန္ေငြသည္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ေလာက္သာရွိေၾကာင္းလည္း ဥိးဝင္းေအာင္က ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္(၂၂)မ်ိဳးအနက္ လ်ာထားခ်က္ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည့္ အခြန္အေကာက္ (၈)မ်ိဳးမွာ ယစ္မ်ိဳးခြန္၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရသည့္အခြန္၊ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္အခ၊ သစ္ေတာမ်ားမွပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံ သည့္ သစ္ေတာခြန္၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ယူသည့္ အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္၊ ေအာင္ဘာ ေလသိန္း ဆုခြန္၊ ႐ုံးခြန္ႏွင့္တံ ဆိပ္ေခါင္းခြန္၊အေကာက္ခြန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply