က်ပ္၂၅သိန္းတန္ တီဗီြတစ္လံုး ၀ယ္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆိုထားဟု သိရ

0
124

(photo-လက္ရွိတီဗီ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား သတင္းရယူရန္အတြက္ တီဗီြအသစ္ ၾကီး တစ္လံုးရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္တစ္လံုးထပ္မံဝယ္ယူရန္လႊတ္ေတာ္တြင္ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၏ ၂၀၁၉-၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြႏွင့္ ျပဳျပင္ျပီး ခန္႕မွန္းေျခ ေငြစာရင္း(လ်ာထားခ်က္)လႊတ္ေတာ္သို႕တင္သြင္းရာတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ တီဗီအသစ္တစ္လံုးဝယ္ယူရန္ လ်ာထားခ်က္တစ္ခုပါဝင္ခဲ့သည္။

(Photo-ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကသတင္းရယူသည့္တီဗီ)

“သတင္းရယူဖို႕ တီဗီြဝယ္ဖို႕ ႏွစ္ဆယ့္ငါးသိန္းေတာင္းထားတာပါတယ္၊ဒါေၾကာင့္ ဒီတီဗီၾကီးေကာင္းမေကာင္းလာၾကည့္တာ”ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ျပသေနသည့္ တီဗြီၾကီးမွာလည္း ယမန္ႏွစ္ခန္႕ကဝယ္ယူခဲ့ျပီး လက္မ၅၀ခန္႕ရွိေနကာ အသစ္အတိုင္းပင္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၊ ထိုတီဗီၾကီး ရွိေနေသာ္လည္း တီဗီိအသစ္ထံမံဝယ္ယူရန္ဘ႑ာေငြ ေတာင္းခံထားျခင္းသည္ ျပည္သူ႕ေငြမ်ားေလလြင့္ဆံုးရွဳံးႏိုင္ျခင္းရွိသျဖင့္ အမွန္တကယ္ဝယ္ယူသင့္ မသင့္ကို လာေရာက္ၾကည့္ရွဳရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာသည္။

(Photo-ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကသတင္းရယူသည့္တီဗီ)

ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ထုိတီဗီီြျဖင္႔ သတင္းရယူေနေသာ သတင္းသမားမ်ားကို တီဗီြ အသစ္တစ္လံုး ထပ္မံ လိုအပ္မလိုအပ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ တက္ေရာက္သတင္းယူေနေသာ သတင္းသမားမ်ားက လက္ရွိတီဗီြျဖင့္လည္း အလုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္တစ္လံုး ထပ္မံ မလိုအပ္ေၾကာင္း တညီတစ္ညြတ္တည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါတီဗီဝယ္ယူရန္အတြက္ မ႑ိဳင္ၾကီးေလးရပ္ေတြ႕ဆံုပြဲြတြင္ သတင္းမီဒီယာဘက္ကေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုေတာင္းဆိုသူသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းမယူဘူးသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမျပင္အေျခအေနကိုမသိေသာေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ သတင္းယူသည့္ သတင္းေထာက္ ကိုလင္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္ေဇာ္ထြန္း
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply