ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ေဆာင္ရြက္မွုအားနည္းသည္ဟု နိုင္ငံတကာစြပ္စြဲခ်က္ကို ေျဖရွင္း

0
43


ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မွု တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလြန္အားနည္းသည္ဟု နိုင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲခ်က္အ‌ေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ေျဖရွင္းခဲ့ရေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္‌ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ေငြေၾကးခဝါ ခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (Asia -Pacific Group on Money Laundering-APG)က ျမန္မာနိုင္ငံအား အခ်က္ေပါင္း ၉၉ ခ်က္ျဖင့္ စြပ္စြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ခန႔္အတြင္း နိုင္ငံတကာသို႔ ကိုယ္စားမ်ား ေစလႊတ္ေျဖရွင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ နိုင္ငံတကာက အကဲခတ္ေနတဲ့ APG ဆိုတဲ့ Asia -Pacific Group ဆိုတာ ရွိပါတယ္၊ သူတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံက ေငြေၾကးခဝါခ်မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥမွာ အလြန္အားနည္တယ္ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အခ်က္ေပါင္း ၉၉ ခ်က္ စြတ္စြဲခဲ့ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီဟာကို ရက္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္အတြင္းမွာ နိုင္ငံတကာကို လွည့္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လြတ္ၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္ “ဟု ျပည္‌ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းကကေျပာၾကားခဲ့ သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ INGO၊ NGO ႏွင့္ CSO မ်ားဆီသို႔ ေငြေၾကး မည္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ရွိ မရွိ၊ မည္သို႔ သံုးစြဲေနသည္အား စိစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ေမးျမန္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

“နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕နဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ျမန္မာနိုင္ငံကို ပထမ အဆင့္ စြပ္စြဲခ်က္ ၉၉ ခ်က္ထဲကေန အဆင့္ ၄၄ ခ်က္ပဲ စြဲပါတယ္ ။အဲ့မွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံက ေပ်ာ့ညံ့တဲ့ အတြက္ဆိုၿပီး အခ်က္ေပါင္း ‌၁၄ ခ်က္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ ဒီ ၁၄ ခ်က္ထဲမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတာ ၂ ခ်က္တင္ေပးရတဲ့အတြက္အခု ၁၂ ခ်က္ပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ က်န္ရွိေသာ၁၂ ခ်က္ကို လိုအပ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ စသျဖင့္ ဌာနမ်ား အားလံုး စုစည္း၍ အႀကိတ္အနယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ ေငြေၾကးခဝါ ခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ ( APG) သို႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္က အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply