မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္

0
95

မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း စာတင္လိုက္ၿပီဟု မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ မဟာသီယာ မိုဟာမက္ကေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေန႔လယ္ မေလး႐ွားစံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီတြင္ ႏုတ္ထြက္စာကို မေလး႐ွားဘုရင္ထံတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုမသိရေသးဟု ဆိုသည္။

ေဒါက္တာ မဟာသီယာ မိုဟာမက္၏ PPBM၊ UNMO၊ PAS ႏွင္႔ အျခားပါတီမ်ား စုေပါင္းၿပီး မေလးၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ ရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ မဟာသီယာက အံ့အားသင့္ဖြယ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

UMNO ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္႔ ( ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ ) မေလး႐ွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မဟာသီယာသည္ မေလး႐ွားႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီက ႏုတ္ထြက္ခဲ႔ၿပီး PPBM ပါတီတည္ေထာင္ကာ ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ PH ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မေလး႐ွားလြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ ၆၀ ၾကာအာဏာရထားသည့္ BNၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ထက္ အသာရၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဥကၠာ
Source – CNA
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply