လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ေဆြးေႏြး

0
32

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စီမံကိန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးခ်ယ္ေရး အႀကံဉာဏ္ရယူျခင္း အစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ မဂၤလာခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ စီမီကိန္းကို ျပည္သူလူထုၾကား ခ်ျပ ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူလူထု၏ အႀကံျပဳခ်က္၊ လူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကူးေျပာင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းမွာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာ ထန္းတပင္၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္ ၊။ဒီလို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ား ရခဲ့သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိပါတယ္ ။အခုတစ္ႀကိမ္မွာ ရန္ကုန္တိုင္းအတြက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ထပ္မံရရွိထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟုရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၁၉၇ အုပ္စုရွိကာ ေက်းရြာေပါင္း ၆၀၀ ခန႔္ ရွိၿပီး ယင္းေက်းရြာမ်ား အတြင္း၌ လုပ္ငန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ သုံးခုခန္႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘာေၾကာင့္လဲဆို ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမ်ားကို ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္မ်ားသည္ ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည့္ အေျခအေနရွိေနတာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူထုကိုဗဟိုျပဳၿပီး ျပည္သူလူထုက ၎တို႔ေဒသအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ တာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေန ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ပုံသ႑န္မ်ိဳးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ၊ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကို စတင္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာမွာကို ျပည္သူလူထုၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးမွ အႀကံဉာဏ္ရယူၿပီး ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ကို သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ မလဲဆိုတာ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆုိသည္။

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူထုကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အသီးအပြင့္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ အက်ိဳး ခံစားခြင့္ ရရွိေစမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ေထာက္ပံ့ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ၊ ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ၊ အီတလီေထာက္ပံ့ေငြ ကန္ေဒၚလာ သုံး သန္း၊ အီတလီေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ သန္း၊ DFID ေထာက္ပံ့ေငြ ကန္ေဒၚလာ သုံးသန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ထည့္ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၄၁ သန္း၊ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄၉ သန္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၆၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိကာ ရန္ပုံေငြပိုလၽွံမႈႏွင့္ ထပ္မံရရွိလာမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္(၁၃)ၿမိ႕နယ္အား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply