အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူဦးေရ ပုိမိုမ်ားျပားလာေန

0
180

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ဝက္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွစၿပီး တုပ္ေကြးေရာဂါအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဦးေရမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္က်န္းမာေရး အရာရွိ မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ကေလး ၃၇ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း လူ ၁၂၀၀၀ ခန္႔ ေဆး႐ုံတြင္ ကုသမႈခံယူခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ လူ ၃၄ သန္းခန္႔ ေနထုိင္ မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဗဟိုဌာန(စီဒီစီ) ၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းကာလအတြင္း လူ ၇၁၀၀၀၀ ခန္႔ ေဆး႐ုံတင္ကုသမႈခံယူခဲ့ရၿပီး ၅၆၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈမ်ားခံယူေနရေၾကာင္း စီဒီစီ၏အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဒယ္နီယယ္ဂ်ာနီဂန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဝက္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး လူအမ်ားဆံုး ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရွိ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ဒလင္ဝင္နစ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ကေလး ၁၄၈ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဝက္တုပ္ေကြးသည္ ဗိုင္းရပ္စ္သစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ H3N2 ဗုိင္းရပ္စ္သည္ ရာသီတုပ္ေကြးျဖစ္ေသာ္လည္း လူေသဆံုးမႈမ်ားခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၂၇

ဝက္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔မွစၿပီး တုပ္ေကြးေရာဂါအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ဦးေရမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္က်န္းမာေရး အရာရွိ မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ကေလး ၃၇ ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း လူ ၁၂၀၀၀ ခန္႔ ေဆး႐ုံတြင္ ကုသမႈခံယူခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ လူ ၃၄ သန္းခန္႔ ေနထုိင္ မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဗဟိုဌာန(စီဒီစီ) ၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းကာလအတြင္း လူ ၇၁၀၀၀၀ ခန္႔ ေဆး႐ုံတင္ကုသမႈခံယူခဲ့ရၿပီး ၅၆၀၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈမ်ားခံယူေနရေၾကာင္း စီဒီစီ၏အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဒယ္နီယယ္ဂ်ာနီဂန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဝက္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစၿပီး လူအမ်ားဆံုး ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ရွိ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ဒလင္ဝင္နစ္သည္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ တုပ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း တုပ္ေကြးေၾကာင့္ ကေလး ၁၄၈ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဝက္တုပ္ေကြးသည္ ဗိုင္းရပ္စ္သစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ H3N2 ဗုိင္းရပ္စ္သည္ ရာသီတုပ္ေကြးျဖစ္ေသာ္လည္း လူေသဆံုးမႈမ်ားခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply