ေရသယံဇာတမ်ား ထိခိုက္ေစမည့္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္း စနစ္ကိုေလ့လာ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္

0
70

ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္း နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးဖမ္းနည္း စနစ္မ်ားသည္ ေရသယံဇာတမ်ားကို ထိခိုက္နိုင္ ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ ငါးဖမ္းနည္းစနစ္က သယံဇာတ ထိခိုက္ျခင္းအား ပိုမိုျဖစ္ေစနိုင္သည္ကို ေလ့လာ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ ဖမ္းဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသအလိုက္ မတူကြဲျပားသည့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ား၌ ေခတ္မမီေတာ့သည့္ မိရိုးဖလာ ဖမ္းဆီးနည္းအတိုင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္ေဒသေတြမွာ ဘယ္လိုငါးဖမ္းနည္းေတြနဲ႔ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို နည္းစနစ္ တစ္ခုဆီကို ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒီနည္းလမ္း ေတြက သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို အေထာက္အကူျပဳရဲ႕လား ၊ ဒီနည္း စနစ္ေတြက ရွိသင့္လား ၊ လုံး၀ မလုပ္ သင့္တာလား ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္သင့္တာ လားဆိုတာ ေလ့လာေရး လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပထားတယ္”ဟု ဦးဝင္းႀကိဳင္ကဆိုသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ က်ားေဖာင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကဳံေတြ႕ရေသာ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ားသည္လည္း လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ က်ားေဖာင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳမႈ ရွိ၊ မရွိကို သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည့္ ရာသီ၌ ဖမ္းဆီးရရွိသည့္ ငါးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ သဘာ၀ ေရသယံဇာတမ်ားအေပၚ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစနိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကိုလည္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ားေဖာင္လုပ္ငန္းဆိုတာက ျပႆနာျဖစ္သြားလို႔ လူသိမ်ားၿပီး ေဝဖန္လာၾကတာ ။ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္လုံးမွာ က်ားေဖာင္ကဲ့သို႔ ငါးဖမ္းဆီးနည္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီနည္းေတြကေရာ အဆင္ေျပရဲ့လား ဆိုတာကို ငါးဖမ္းဆီးနည္း တစ္ခုျခင္းစီကိုလည္း ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္သလို ထိန္းခ်ဳပ္သင့္တာေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

က်ားေဖာင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းရာသီ ကာလတြင္ မုတၱမပင္ လယ္ေကြ႕အတြင္း
ခုႏစ္ လခန္႔ အထိုင္ခ်ကာ ဝါးေဖာင္မ်ားႏွင့္ ပိုက္ေထာင္၍ ငါး၊ပုဇြန္မ်ားကို ဖမ္းယူသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမွ ပုဇြန္ေျခာက္ အမ်ားဆုံး ထြက္ရွိလ်က္ရွိရာ ျပည္တြင္းစားသုံးမႈအျပင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်၍ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္ ေမြးျမဴေရး၊ တိရစၧာန္ အစာတို႔ကိုလည္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ က်ားေဖာင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ၌ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေဖာင္မ်ားနွင့္ ခုႏွစ္လၾကာ ေနရသည့္ ရိုးရာငါးဖမ္းနည္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply