အေပးအယူ အေလ်ာ့အတင္းလုပ္နုိင္မွသာ နုိုင္ငံေရး စားပြဲ၀ိုင္းထဲ၀င္နုိင္ဖို႔ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကား

0
57

 

အေပးအယူ အေလ်ာ့ အတင္း လုပ္နုိင္မွသာ နိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းထဲသို ၀င္ဖို႔သင့္ေလ်ာ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မတ္ ၁၂ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ရွိ NRPC ရံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀း၏ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ထိုသို႔ ထည့္သြင္းေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရာနႈန္းျပည့္ တစ္ရာ ရာ ခိုင္ႏႈန္း လိုခ်င္တာ ရမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ောဆင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းနိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေပးအယူ အေလ်ာ့ အတင္း လုပ္ေဆာင္ရဲမွသာ နိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းထဲ၀င္ဖို႕ သင့္ေလ်ာ္မွာျဖစ္သလို နို္င္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းထဲ ၀င္ထိုင္္ၿပီးေတာ့ မွ အေပးအယူ ၊အေလ်ာ့ အတင္း လုပ္ေဆာင္နုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာသည္။

ထို႔အတူ အစုအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ လိုလားခ်က္အား ရာႏႈန္းျပည့္ရရွိေစနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိခ်ပ္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တၿပိဳင္နက္ထဲ လမ္းေၾကာင္း ၃ ခု ကို သြားေနျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ NRPC ၊ ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈ္င္းရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခန္႔ မသင့္ရင္ ေသနတ္သံေတြ ျပန္ထြက္ေပၚလာတတ္တာ ဓမၼတာ ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မ တို႔အားလံုးရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ ေပ်ာက္မသြားေအာင္ သတိခ်ပ္ၾကဖို႔ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ သတိေပးလိုပါတယ္”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply