စိန္းျမစ္ေရလွ်ံေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါရီရွိ ေနအိမ္မ်ား အသင့္ျပင္ ထားရန္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္

0
197


ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၂၇

စိန္းျမစ္ေရ လွ်ံေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါရီၿမိဳ႕ရွိ ျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ေနအိ္မ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသင့္အေနအထားျဖင့္ ေနထုိ္င္ရန္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားရသည္။

မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီးေနာက္ ျမစ္ေရလွ်ံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေျမေအာက္္ခန္းတခ်ိဳ႕ထဲသို႔ ေရဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စိန္းျမစ္သည္ ယခု ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ေရလွ်ံဖြယ္ရွိေနသည္။ ပါရီရွိ လမ္းတခ်ိဳ႕ ေရျမဳပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပါရီရွိ အေပ်ာ္စီးေရယာဥ္လုပ္ငန္းသည္လည္း ထိခိုက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ျမစ္ေရျပင္သည္ ၆ မီတာ( ၁၉ ေပ ၆ လက္မ) အထိျမင့္တက္ ဖြယ္ရွိေန သည္။ ခ႐ိုင္းမီးယားစစ္သား႐ုပ္တုကုိ ၿမိဳ႕တြင္း ေရမ်က္ႏွာျပင္အေန အထား အမွတ္အသားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ျမစ္ေရသည္ စစ္သား႐ုပ္တု၏လည္ပင္းအထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ခရီးသည္တင္ရထားလုပ္ငန္း အာရ္အီးအာရ္စီသည္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အထိ ရထားေျပးဆဲြမႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ လုဗ္ျပတိုက္ရွိ အစၥလာမ္အႏုပညာလက္ရာပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသထားသည့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းအထပ္ကို ပိတ္ထားရၿပီျဖစ္သည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ၾကြက္မ်ားေျမေပၚတက္လာ ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ၾကြက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ယခုေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ မၾကာေသးမီတြင္ျဖစ္ပြားမႈခဲ့သည့္ အပူလႈိင္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကိုၾကည့္ပါက ၿမိဳ႕သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကုိခံေနရၿပီကုိ သိသာထင္ရွားေစေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အန္းဟီဒယ္ဂိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

ပါရီ ဇန္နဝါရီ ၂၇

စိန္းျမစ္ေရ လွ်ံေတာ့မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါရီၿမိဳ႕ရွိ ျမစ္ကမ္းနံေဘးရွိ ေနအိ္မ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အသင့္အေနအထားျဖင့္ ေနထုိ္င္ရန္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားရသည္။

မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီးေနာက္ ျမစ္ေရလွ်ံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေျမေအာက္္ခန္းတခ်ိဳ႕ထဲသို႔ ေရဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စိန္းျမစ္သည္ ယခု ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေနာက္ထပ္ေရလွ်ံဖြယ္ရွိေနသည္။ ပါရီရွိ လမ္းတခ်ိဳ႕ ေရျမဳပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပါရီရွိ အေပ်ာ္စီးေရယာဥ္လုပ္ငန္းသည္လည္း ထိခိုက္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ျမစ္ေရျပင္သည္ ၆ မီတာ( ၁၉ ေပ ၆ လက္မ) အထိျမင့္တက္ ဖြယ္ရွိေန သည္။ ခ႐ိုင္းမီးယားစစ္သား႐ုပ္တုကုိ ၿမိဳ႕တြင္း ေရမ်က္ႏွာျပင္အေန အထား အမွတ္အသားအျဖစ္ အသံုးျပဳေနရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ျမစ္ေရသည္ စစ္သား႐ုပ္တု၏လည္ပင္းအထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ခရီးသည္တင္ရထားလုပ္ငန္း အာရ္အီးအာရ္စီသည္ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္အထိ ရထားေျပးဆဲြမႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားမည္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ လုဗ္ျပတိုက္ရွိ အစၥလာမ္အႏုပညာလက္ရာပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသထားသည့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းအထပ္ကို ပိတ္ထားရၿပီျဖစ္သည္။ ေရႀကီးေရလွ်ံ မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ၾကြက္မ်ားေျမေပၚတက္လာ ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕တြင္း၌ ၾကြက္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။

ယခုေရႀကီးေရလွ်ံမႈ၊ မၾကာေသးမီတြင္ျဖစ္ပြားမႈခဲ့သည့္ အပူလႈိင္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကိုၾကည့္ပါက ၿမိဳ႕သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကုိခံေနရၿပီကုိ သိသာထင္ရွားေစေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ အန္းဟီဒယ္ဂိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply