ဦးစားေပး ကုစားရမည့္ က႑သံုးခုအတြက္ မတည္ေငြ က်ပ္တစ္ရာဘီလီယံျဖင့္ COVID-19 Fund ထူေထာင္

0
38

COVID 19 ေၾကာင့္ လတ္တေလာ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ခံစားရသည့္ ဦးစားေပး ကုစားရမည့္ က႑ သံုးခုအတြက္ အစိုးရမွ ေငြက်ပ္တစ္ရာဘီလီယံကို ကနဦး မတည္ေငြအျဖစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ COVID-19 Fund ထူေထာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာနမွ မတ္လ ၁၈ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

COVID 19 ေၾကာင့္ လတ္တေလာ စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ခံစားရသည့္ လုပ္ငန္းက႑ မ်ားအျဖစ္ CMP လုပ္ငန္းမ်ား ၊ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစား ၊အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးကုစားရမည့္ က႑အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္လွည့္ပတ္ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္ ငါးဆယ္ဘီလီယံႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးရန္ပံုေငြမွ က်ပ္ငါးဆယ္ဘီလီယံ စုစုေပါင္း က်ပ္တစ္ရာ ဘီလီယံကို ကနဦး မတည္ေငြအျဖစ္ ထူေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ယခုကဲ့သို႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ အတြက္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေျခာက္လခန္႔ အလုပ္မရွိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားမည့္ အေျခေနမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာေပးရန္အတြက္ ထိန္းထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အရွိန္ ရလာသည့္အတြက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနို္င္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကုမၸဏီေတြကို ပိတ္သိမ္းၿပီး ဝန္ထမ္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်ၿပီးေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြ အလုပ္ျပဳတ္ရမယ့္ အေရးကေန သက္သာသြားမွာပါ။ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ေခ်းေငြေတြ ျမန္ျမန္ခ်ေပးရင္ေတာ့ ဒီကုမၸဏီေတြက ပိတ္သိမ္းစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒီသတင္းၾကားတဲ့ အတြက္ တခ်ိဳ႕လဲ အားတက္ၿပီး ေမးၾကပါတယ္။ သူတို႔ကုမၸဏီပိတ္မယ့္ဟာ မပိတ္ေတာ့ဘူး၊ ဝန္ထမ္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္မေကာင္းၾကဘူး။ လစာလည္း မေပးႏိုင္ဘူး ျဖစ္သြားေတာ့ ရပ္ရမယ့္ အေျခေနမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုႏိုင္ငံေတာ္က ေခ်းေငြေပးမယ္ဆိုေတာ့ ကုမၸဏီ မရပ္ဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ လစာအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္သက္သာရာ ရသြားပါတယ္”ဟု ျမန္မာနို္င္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ေျပာသည္။

ယင္း ရန္ပံုေငြျဖင့္ COVID 19 ေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုး ခံစားရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ CMP လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစား ၊အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို အတိုးႏႈန္း ၁ ရာခိုင္နႈန္း ၊ေခ်းေငြကာလ ၁ႏွစ္ သတ္မွတ္၍ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ထိခိုက္မႈအေပၚ မူတည္၍ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ေခ်းေငြကာလကို လိုအပ္သလို ျပန္လည္သံုးသပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပခ်က္ သံုးခုမွာ ေလာေလာဆယ္ အေရးအႀကီးဆုံး ႏွစ္ခုစလုံး ေအာင္ျမင္ပါတယ္။ အတိုးမဲ့ သို႔မဟုတ္ အတိုးႏွုန္း အထူးသက္သာတဲ့ ႏွုန္းနဲ႔ ေခ်းေငြ ရရွိေရး၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္ tax exemption နဲ႔ အခြန္ေဆာင္ကာလ ေနာက္ဆုတ္ေပးဖို႔ defer tax နဲ႔ အခြန္ကို အလီလီ ခြဲသြင္းခြင့္ tax installment ေပးႏိုင္ဖိုု႔ နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရး capacity building အတြက္ သင္တန္းေတြ workshop ေတြကို အခုလို ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ နားေနခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးေပးဖို႔ တင္ျပထားမႈမွာ တင္ျပခ်က္ ႏွစ္ခုကေတာ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါၿပီ။ မၾကာမီ တင္ျပခ်က္အမွတ္ (၃) လဲ စီစဥ္ေပးမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါ တယ္”ဟု ဦးေနာင္းေနာင္ဟန္ က ေျပာသည္။

အဆိုပါ က႑ သံုးခု၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သံုးလ တစ္ႀကိမ္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ လစဥ္ေပးေဆာင္ ရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ ဒုတိယသံုးလပတ္အတြက္ လည္းေကာင္း ၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ တတိယသံုးလပတ္အတြက္ လည္းေကာင္း သံုးလတစ္ႀကိမ္ေပးေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြခြန္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေပးေဆာင္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ထို႔ျပင္၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္ လအတြက္မွစတင္၍ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည့္လအတြက္ထိ လစဥ္ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကို စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္အထိ ေပးေဆာင္နိုင္ၿပီး ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႀကိဳတင္ေကာက္ခံသည့္ ဝင္ေငြခြန္ နွစ္ ရာခိုင္နႈန္းကိုလည္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္အထိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply