႐ုရွား၌ The Death of Stalin ႐ုပ္ရွင္ကုိ ျပသမႈရပ္ဆုိင္း

0
198

ေမာ္စကို ဇန္နဝါရီ ၂၇

႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတစ္႐ုံသည္ The Death of Saew Stalin ( စတာလင္ ေသဆံုးျခင္း) အမည္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ျပသမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္း႐ုပ္ရွင္ကို ျပသျခင္းမျပဳရဟု ႐ုရွားအစိုးရက အေစာပိုင္းတြင္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ျပသမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီး လက္မွတ္ဝယ္ယူ ထားသူမ်ားအား ေငြျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္စကိုရွိ ေရွ႕ေဆာင္႐ုပ္ရွင္႐ုံက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္းဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။ စတာလင္ ေသဆံုးျခင္း ႐ုပ္ရွင္ကုိ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ၌ စတင္ျပသခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္အထိ ျပသရန္ စီစဥ္ထားသည္။

႐ုပ္ရွင္ျပသမႈရပ္ဆုိင္းလိုိက္မႈအတြက္ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကိုသာ အျပစ္တင္ရန္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။ စတာလင္ေသဆံုးျခင္း ႐ုပ္ရွင္သည္ ႐ုရွား၏အတိတ္ကိုေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကုိ ႐ုရွားတြင္ ျပသခြင့္ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားအစိုးရအရာရွိမ်ားက ယခုအပတ္အတြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒါ႐ိုက္တာ အာမန္ဒိုလန္ႏူခ်ီ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အာဏာလုၾကပံုအေၾကာင္းကို ႐ို္က္ကူးထားသည့္ စတာလင္ေသဆံုးျခင္း ႐ုပ္ရွင္ကို ႐ုရွား၌ ေရွ႕ေဆာင္႐ုပ္ရွင္႐ုံတစ္႐ုံတည္းကသာ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ႐ုပ္ရွင္ထဲရွိ ဇာတ္ေဆာင္အမ်ားစုမွာ သမိုင္းဝင္ဇာတ္ေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

႐ုပ္ရွင္အား ေအာက္တိုဘာတြင္ ၿဗိတိန္၌ ျပသခဲ့သည္။ ေရွ႕ေဆာင္႐ုပ္ရွင္႐ုံသည္ ေမာ္စကိုရွိ အာဘတ္ခ႐ိုင္တြင္တည္ရွိသည္။ အာဘတ္ခ႐ိုင္သည္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိေသာ ေနရာေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ကုိ ၾကည့္႐ႈခ့ဲသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား မ်ားက ႐ုပ္ရွင္ကုိ ပိတ္ပင္ဖို႔မသင့္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

စတာလင္၏အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလကို သိမီလိုက္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုအမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွစ္ဦးက ႐ုပ္ရွင္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္မႈမ်ား၊ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိသမၼတ ဗလာဒိီမာပူတင္ လက္ထက္တြင္ စတာလင္ဝါဒအေပၚ ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ေမာ္စကို ဇန္နဝါရီ ၂၇

႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ရွိ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတစ္႐ုံသည္ The Death of Saew Stalin ( စတာလင္ ေသဆံုးျခင္း) အမည္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ျပသမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္း႐ုပ္ရွင္ကို ျပသျခင္းမျပဳရဟု ႐ုရွားအစိုးရက အေစာပိုင္းတြင္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ျပသမႈကုိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၿပီး လက္မွတ္ဝယ္ယူ ထားသူမ်ားအား ေငြျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္စကိုရွိ ေရွ႕ေဆာင္႐ုပ္ရွင္႐ုံက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္းဝင္ေရာက္ ခဲ့သည္။ စတာလင္ ေသဆံုးျခင္း ႐ုပ္ရွင္ကုိ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ၌ စတင္ျပသခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္အထိ ျပသရန္ စီစဥ္ထားသည္။

႐ုပ္ရွင္ျပသမႈရပ္ဆုိင္းလိုိက္မႈအတြက္ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနကိုသာ အျပစ္တင္ရန္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။ စတာလင္ေသဆံုးျခင္း ႐ုပ္ရွင္သည္ ႐ုရွား၏အတိတ္ကိုေစာ္ကားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကုိ ႐ုရွားတြင္ ျပသခြင့္ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားအစိုးရအရာရွိမ်ားက ယခုအပတ္အတြင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒါ႐ိုက္တာ အာမန္ဒိုလန္ႏူခ်ီ႐ိုက္ကူးထားေသာ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ အာဏာလုၾကပံုအေၾကာင္းကို ႐ို္က္ကူးထားသည့္ စတာလင္ေသဆံုးျခင္း ႐ုပ္ရွင္ကို ႐ုရွား၌ ေရွ႕ေဆာင္႐ုပ္ရွင္႐ုံတစ္႐ုံတည္းကသာ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ႐ုပ္ရွင္ထဲရွိ ဇာတ္ေဆာင္အမ်ားစုမွာ သမိုင္းဝင္ဇာတ္ေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾက သည္။

႐ုပ္ရွင္အား ေအာက္တိုဘာတြင္ ၿဗိတိန္၌ ျပသခဲ့သည္။ ေရွ႕ေဆာင္႐ုပ္ရွင္႐ုံသည္ ေမာ္စကိုရွိ အာဘတ္ခ႐ိုင္တြင္တည္ရွိသည္။ အာဘတ္ခ႐ိုင္သည္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္မႈရွိေသာ ေနရာေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ကုိ ၾကည့္႐ႈခ့ဲသည့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား မ်ားက ႐ုပ္ရွင္ကုိ ပိတ္ပင္ဖို႔မသင့္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

စတာလင္၏အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလကို သိမီလိုက္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုအမ်ိဳးသမီးႀကီးႏွစ္ဦးက ႐ုပ္ရွင္ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတြင္း ျဖဳတ္ထုတ္သတ္မႈမ်ား၊ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိသမၼတ ဗလာဒိီမာပူတင္ လက္ထက္တြင္ စတာလင္ဝါဒအေပၚ ျပန္လည္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply