ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးတင့္ႏိုင္ကို ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန႔္အပ္

0
26

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးတင့္ႏိုင္ကို ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန႔္အပ္လိုက္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက မတ္ ၂၅ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂၃၄) ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ (၁၇) တို႔ပါျပ႒န္းခ်က္မ်ားအရ ခန႔္အပ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယခင္ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူကို မူလစစ္ဘက္တာဝန္မ်ားျပန္လည္ထမ္းေဆာင္ေစရန္ မတ္လ(၂၄)ရက္တြင္ သမၼတ႐ုံးကေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ အဆုိပါေနရာတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးတင့္ႏိုင္ကိုခန႔္အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးတာဝန္ေျပာင္းလည္းခန႔္ထားမႈအျဖစ္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖၚဝါရီ(၁၀)ရက္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးထြဍ္ကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြႏွင့္တာဝန္ေျပာင္းလည္းခဲ့သည္။

ဘိုဘိုသိန္း
#TheFithWaveNews

Leave a Reply