စိုးရိမ္လြန္ကဲၿပီး ေဆးဝါးမ်ားဝယ္ယူစုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ေစ်းတက္

0
41

ေဆးပစၥည္းမ်ား အဓိကတင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံႏွစ္ခု ပိတ္လုိက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ စုိးရိမ္လြန္ကဲၿပီး ေဆးဝါးမ်ားဝယ္ယူ စုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေဆးပစၥည္းႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေစ်းအနည္းငယ္ တက္လာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမွမတ္ ၂၆ရက္တြင္ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေဆးပစၥည္းႏွင့္ ေဆးဝါးေစ်းကြက္ ေစ်းတက္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္လြန္ကဲၿပီး ဝယ္ယူစုေဆာင္းမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး အသင္းအေနျဖင့္လည္း ေဆးဝါးေရာင္းခ်သူ မ်ားထံသုိ႔ သင့္တင့္မွ်တသည့္ ေစ်းနႈန္းႏွင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးရန္ လႈံ႔ေဆာ္စာမ်ား ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုတ႐ုတ္ ႏွင့္ အိႏၵိယက ပိတ္လုိက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကုိ အခက္အခဲျဖစ္တယ္။ အျခားႏုိင္ငံအသီးသီးကလည္း သူတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ ပုိလွ်ံ မွ တင္ပို႔မႈ လုပ္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီ အခါက်ေတာ့ ဝယ္ရင္းေစ်းက တက္လာတယ္။ ေလယာဥ္ခေတြကလည္း ပ်ံသန္းမႈနည္းတဲ့ အတြက္ ေစ်းတက္လာတာရယ္၊ ျပည္သူအခ်ိဳ႕က အစုိးရိမ္လြန္ၿပီး ဝယ္ယူစုေဆာင္းတဲ့ အခါက်ေတာ့ နဂုိအတုိင္း ျပည္ပကေန မွာယူတာထက္ ပုိမွာယူေနရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မုိးခုိင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈသည္ အင္မတန္နည္းပါးသည့္အတြက္ျပည္ပမွ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တင္သြင္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ကမၻာလုံး အတုိင္းအတာ အေနျဖင့္ ေဆး ႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ေစ်းအေပါဆုံး ႏုိင္ငံမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက ပိတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားဘက္မွ လွည့္ဝယ္ရေသာ္လည္း လုိသေလာက္ အရည္အတြက္ မရရွိျခင္းနွင့္ ေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း၌ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အထုိက္အေလ်ာက္ ေစ်းတက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူ မ်ား အသင္းအေနျဖင့္ Covud – 19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ကုသေရးဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆ဝဝဝ ခန္႔ လွဴဒါန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply