ျပည္တြင္း COVID-19 ေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခံထားရသူ ငါးေသာင္းရွစ္ေထာင္နည္းပါးရွိ

0
62

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္COVID-19 ေၾကင့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈခံထားရသူ ငါးေသာင္းရွစ္ေထာင္နည္းပါးရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီးထံကသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ သတ္မွတ္ေနရာေပါင္း၉၄၇၈ခုတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထားသူေပါင္း၅၇၇၉၀ဦးရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း ၁၇၈ ဦးရွိၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ကူးစက္ျဖစ္ပြားသူ ၂၆ ဦး (၁၅ရာႏႈန္း) ႏွင့္ႏိုင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားသူ ၁၅၂ ဦး (၈၅ရာႏႈန္း) ရွိသည္ဟု၎၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း စမ္းသပ္ဓာတ္ခြဲနမူနာေပါင္း ၁၁,၂၂၂ ရွိၿပီး
ဓာတ္ခြဲရာတြင္ ပိုးေတြ႕ရွိႏႈန္း ၁ဒသမ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိသူ ၇၂ ဦးရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရာဂါပိုးကင္းစင္ၿပီး ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရသူ ၅၅ ဦး ထိရွိကာ ၎တို႔အနက္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ပိုးမေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ေဆး႐ုံတြင္ ဆက္လက္ေဆးကုသမႈခံယူသူ ၁၇ ဦးရွိေၾကာင္းသိရသည္။
လက္ရွိတြင္ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ၁၅၂ဦးရွိၿပီးေသဆုံးသူေျခာက္ဦးရွိေနကာ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္တြင္ကုသမႈခံယူေနသူ ႏွစ္ဦးရွိသည္ဟုသိရသည္။

ေဇာ္ထြန္း
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply