ေနျပည္ေတာ္ ဘူတာ – ရြာေတာ္ဘူတာၾကားတြင္ ရထားႏွင္႔ ဆုိင္ကယ္ တုိက္မႈျဖစ္ပြား

0
217

 
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ ဘူတာ – ရြာေတာ္ဘူတာၾကားတြင္ ရထားႏွင္႔ ဆုိင္ကယ္ တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆုိင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လာသူအခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာ၌ပင္ ေသဆုံးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ရြာေတာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု ေဒသအေခၚရြာေတာ္ ေျမာက္ရြာထိပ္သံလမ္းျဖတ္ကူး၌ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရြာေတာ္မွာ ဆုိရင္ ေတာင္ရြာနဲ႔ ေျမာက္ရြာဆုိၿပီးေတာ႔ ေဒသ အေခၚခြဲၾကတာေပါ႔ ။ သံလမ္းဂိတ္ေတြက ေတာင္ရြာ၊ ေျမာက္ရြာ၊ သစ္ရြာကုန္း မွာ ဂိတ္ေတြရွိၾကတာေပါ႔။ ရြာနဲ႔ ေက်ာင္းနဲ႔ နီးတဲ႔ ျဖတ္ကူးလမ္းေတြကုိ တရား၀င္ဂိတ္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ျဖစ္ပြားတာက တယ္လီေနာ ၀န္ထမ္းလားေတာ႔ မသိဘူး။ ဒီေနရာမွာဆုိ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ လေလာက္ကလည္း ကားနဲ႔ ရထားနဲ႔တုိက္တာျဖစ္ဘူးတယ္”ဟု ရြာေတာ္ (ေျမာက္ရြာ) ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သံလမ္းဂိတ္မ်ားကုိ ျမန္မာ႔မီးရထားမွ တရား၀င္ဖြင္႔လွစ္ေပးထားသည္႔ ဂိတ္မ်ားထက္ တရားမ၀င္ ေဖာက္လုပ္ထားသည္႔ သံလမ္းဂိတ္မ်ားက ပုိမုိမ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တရား၀င္ဖြင္႔လွစ္ထားသည္႔ ရထားသံလမ္းဂိတ္မ်ားတြင္ ရထားလာစဥ္ အခ်က္ေပးမႈမ်ား၊ သံတံခါးကာရံေပးထားမႈမ်ား၊ ရထားလာသည္ ျဖတ္သန္း သြားလာသူ သိသာျမင္သာမႈရွိေစသည္႔ အခ်က္ျပနည္းမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာ႔ မီးရထားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ ေဖာက္လုပ္ထားသည္႔ ရထားလမ္းကူမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားရွိ နီးစပ္ရာ သံလမ္းကုိ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေဖာက္လုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယာဥ္တုိက္မႈ အႏၱရာယ္ ပုိမုိမ်ားျပား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓါတ္ပုံ – ကုိစလုံး

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

ေနျပည္ေတာ္ ဘူတာ – ရြာေတာ္ဘူတာၾကားတြင္ ရထားႏွင္႔ ဆုိင္ကယ္ တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆုိင္ကယ္ေမာင္းႏွင္လာသူအခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာ၌ပင္ ေသဆုံးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းက ရြာေတာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု ေဒသအေခၚရြာေတာ္ ေျမာက္ရြာထိပ္သံလမ္းျဖတ္ကူး၌ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရြာေတာ္မွာ ဆုိရင္ ေတာင္ရြာနဲ႔ ေျမာက္ရြာဆုိၿပီးေတာ႔ ေဒသ အေခၚခြဲၾကတာေပါ႔ ။ သံလမ္းဂိတ္ေတြက ေတာင္ရြာ၊ ေျမာက္ရြာ၊ သစ္ရြာကုန္း မွာ ဂိတ္ေတြရွိၾကတာေပါ႔။ ရြာနဲ႔ ေက်ာင္းနဲ႔ နီးတဲ႔ ျဖတ္ကူးလမ္းေတြကုိ တရား၀င္ဂိတ္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ျဖစ္ပြားတာက တယ္လီေနာ ၀န္ထမ္းလားေတာ႔ မသိဘူး။ ဒီေနရာမွာဆုိ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ လေလာက္ကလည္း ကားနဲ႔ ရထားနဲ႔တုိက္တာျဖစ္ဘူးတယ္”ဟု ရြာေတာ္ (ေျမာက္ရြာ) ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သံလမ္းဂိတ္မ်ားကုိ ျမန္မာ႔မီးရထားမွ တရား၀င္ဖြင္႔လွစ္ေပးထားသည္႔ ဂိတ္မ်ားထက္ တရားမ၀င္ ေဖာက္လုပ္ထားသည္႔ သံလမ္းဂိတ္မ်ားက ပုိမုိမ်ားျပားေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တရား၀င္ဖြင္႔လွစ္ထားသည္႔ ရထားသံလမ္းဂိတ္မ်ားတြင္ ရထားလာစဥ္ အခ်က္ေပးမႈမ်ား၊ သံတံခါးကာရံေပးထားမႈမ်ား၊ ရထားလာသည္ ျဖတ္သန္း သြားလာသူ သိသာျမင္သာမႈရွိေစသည္႔ အခ်က္ျပနည္းမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာ႔ မီးရထားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္ ေဖာက္လုပ္ထားသည္႔ ရထားလမ္းကူမ်ားသည္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားရွိ နီးစပ္ရာ သံလမ္းကုိ သြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေဖာက္လုပ္ထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယာဥ္တုိက္မႈ အႏၱရာယ္ ပုိမုိမ်ားျပား ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓါတ္ပုံ – ကုိစလုံး

Leave a Reply