တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဝႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕တို႔ကို COVID-19 ကာကြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့

0
67

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က NDAA(မိုင္းလား)ႏွင့္ UWSA (ဝ) အဖြဲ႕တို႔ကို ေမလ ၁၀ ရက္က သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ၍ COVID-19 ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကုသကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NDAA အဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒ဦးစိုင္းလင္းကတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ UWSA မွ ဦးညီကပ္တို႔က ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ခဲ့ကာ မိုင္းလားေဒသတြင္ ဆရာဝန္လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ဆရာဝန္လုံ ေလာက္မႈမရွိပါက တပ္မေတာ္ေဆးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေဒသမွမ်ားမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီး Qurantine ျပဳလုပ္ထားရွိသူမ်ား၏ အခ်က္အ လက္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ကာ ေဆးအကာအကြယ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ေဆးအဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။

ေဆးစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါက က်ိဳင္းတုံတြင္ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္႐ြက္ေပးထားၿပီး မိမိတိုင္းျပည္ကိုအားကိုးစိတ္ေမြးရန္လိုသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
NDAA ႏွင့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားလာပါက အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆး႐ုံ၊ေဆးခန္းမ်ားကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ကာ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလမွ စတင္ပိတ္ထားၿပီး စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

NDAA ႏွင့္ UWSA အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လ်င္ PPE ဝတ္စုံ(၅၀၀)၊ Surgical Masks ၁၀၀၀၀၊ Goggles ၁၀၀ခု၊ Surgical Gloves ၁၀၀၀ ခု၊ Bleaching Powder ၂ ပုံး၊ Non-Contact Thermometer ၅၀ခု၊ Hand Gel ၂၅၀ ဘူး၊ N 95 Mask ၅၀၀ ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္သူျမင့္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply