လႊတ္ေတာ္တက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား COVID-19 ေရာဂါပိုး ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးမည္

0
37

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕တက္ေရာက္မည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ္ယ္စားလွယ္မ်ားအား COVID-19 ေရာဂါပိုးရွိ၊မရွိ ေမလ ၁၄၊ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္စစ္ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ေနျပည္ေတာ္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ႀကား ေရးမွဴး ေဒါက္တာေအးေအးမာကေျပာသည္။

စစ္ေဆးရန္ အတြက္ အခန္း ၈ခန္းစီစဥ္ထား႐ွိၿပီး ၈ ခန္းတြင္ တစ္ခန္း၌ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးမွ နာရီဝက္လ်ွင္ ငါးဦးႏႈန္းျဖင့္ Swab ယူရန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Swab ယူရာတြင္လည္း က်ြမ္းက်င္သည့္ Technicianမ်ားကိုစုစည္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေအးမာကေျပာသည္။

“က်ြန္မတို႕ကလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေနတဲ့ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ၂မွာဆိုရင္ က်ြန္မတို႕ အခန္းမ်ား ၁၄၊၁၅ နွစ္ရက္ကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ နွာေခါင္းတို႕ပတ္ယူဖို႕အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ အဲ့လိုယူတဲ့ အခါ မွာလည္း က်ြန္မတို႕က အခန္းေတြကိုႀကိဳတင္ျပီးစီစဥ္းထားပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့နွစ္ရက္ ေလာက္ကစျပီး က်ြန္မတို႔ စီစဥ္ ေနပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ မာမာေအးကေျပာသည္။

ထိုသို႕စစ္ေဆးရာတြင္လည္း လူစုလူေ၀းမျဖစ္ေစရန္ တုံကင္နံပါတ္ျဖင့္နွာေခါင္းတို႕ဖက္ယူရန္စီစဥ္ထားျပီး အဆိုပါတို႕ဖက္ နမူနာမ်ားကို ရန္ကုန္သို႕ ေပးပို႕စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

ထို႕အတူ ေမလ ၁၃ရက္တြင္လည္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္အဖြဲ႕၊လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ေရာက္ရွိေနသည့္ မိသားစု၀င္မ်ား၊ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ထိေတြ႕နိုင္ေသာ၀န္ထမ္းမ်ား၊စပ္ဆက္၀န္ထမ္းမ်ား၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားနွင့္လႊတ္ေတာ္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္၍ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ နွာေခါင္းတို႕ဖက္ယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အစည္းအေဝး ကာလမတိုင္မီ ႀကိဳတင္၍ COVID-19 ေရာဂါရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးေပးနုိင္ေရးအတြက္ ေမလ ၉ရက္ထက္မေစာ ၁၀ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ လာေရာက္ႀကရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးကအသိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၁၆ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကိုေတာ့ ေမလ ၁၈ ရက္တြင္စတင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply