က်ပ္သိန္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေတာင္းယူေသာ ေျမစာရင္းတာ၀န္ရွိသူကို အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမွုဖြင့္

0
51

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ့နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ ေျမတိုင္း(၄) ဦးမင္းမင္းလတ္ကို က်ပ္ ၂၂ သိန္းေက်ာ္ေတာင္းယူသျဖင့္အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမွုဖြင့္လွစ္ အေရးယူထားသည္ဟု အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ့နယ္အတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိေရး ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသို့ ေငြေၾကးေပးအပ္ခဲ့ရျခင္းအေပၚ အေရးယူေပးပါရန္ ေကာ္မရွင္သို့ တိုင္ၾကားခဲ့သျဖင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

တိုင္ၾကားစာအရ ဦးမင္းမင္းလတ္ သည္ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ့နယ္အတြင္း ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိေရး ေလၽွာက္ထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားထံမွ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၂,၂၂၀,၀၀ဝိ/-ကို တံစိုးလက္ေဆာင္အျဖစ္ လက္ခံရယူခဲ့ရာ ၊ ရာထူးတာဝန္ကို အလြဲသုံးစားျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားမွု က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ၎အေပၚ အဂတိလိုက္စားမွု တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ့မရဲစခန္းတြင္ ၁၁-၅-၂၀၂၀ ရက္ေန႔၌ ပထမသတင္းေပး တိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။

ေဇာ္ထြန္း
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply