ဘဏ္မ်ားကို ယခင္သတ္မွတ္ခ်ိန္တိုင္း ျပန္ဖြင့္မည္

0
33

ဘဏ္လုပ္ငန္းခ်ိန္မ်ားကို မူလ ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္၊ ပိတ္ခ်ိန္အတိုင္း ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အသိေပး ေၾကညာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ COVID-19 ေရာဂါ အေျခအေနေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းခ်ိန္အား ဧၿပီလ ၂၈ ရက္မွစ၍ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၂နာရီအထိ ယာယီျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ယခင္ဘဏ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျပည္သူမ်ားမွ ဘဏ္မ်ား၌ ေငြသြင္း/ ေငြထုတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘဏ္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္
ေလ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕ ေခတၱပိတ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ လူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈကို အားေပးရာေရာက္သည့္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း
COVID-19 ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီမွ အေၾကာင္းၾကား လာသည္ဟုဆိုသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply