ျပည္တြင္း ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ က်ပ္ ၃၀၀ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုဝင္ေရာက္

0
58

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ​ ခုႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု က်ပ္ ၁၂၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွိုင္းယွဥ္ပါက က်ပ္ ၃၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ပိုမိုဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမွု ဦးစီးဌာန(DICA)၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့မွုမွာ လုပ္ငန္း ၇၃ ခုရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုပမာဏ က်ပ္ ၁,၂၅၁,၂၂၃ ဒသမ ၉၁၅ သန္း ရရွိထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့မွုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုလုပ္ငန္း ၈၉ ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ပမာဏ က်ပ္ ၈၉၃,၉၁၆ ဒသမ ၇၄၀ သန္းသာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတူထက္ လုပ္ငန္း ၁၆ ခု ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုပမာဏႀကီးမားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားဝင္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုပမာဏမွာ မ်ားျပားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ ​ခုႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ စက္မွုက႑က အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး အျခားဝန္ေဆာင္မွုက႑၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑၊ အိမ္ယာ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမွုက႑၊ လယ္ယာက႑၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရးက႑၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ က႑၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားက႑ တို႔တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply