ပုဂံေဒသကို ယူနက္စကိုစာရင္း၀င္ေရး ေဖေဖာ္၀ါရီ လအတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္

0
155


ရန္ကုန္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသ ယူနက္စကိုစာရင္း၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယူနက္စကိုသို႔ အၿပီးသတ္အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းယူနက္စကိုမွ လာေရာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂံေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ထံမွသိရသည္။

“သူတို႔ကို တစ္ကမာၻလံုးကေလ်ာက္လႊာေတြကိုေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေလ်ာက္ရမွာဆိုေတာ့ တရား ၀င္အေၾကာင္းၾကားၿပီးကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမယ့္အခ်ိန္ကိုေစာင့္ရမယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ျဖစ္လိမ့္ မယ္”ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၅ရက္ေန႔ကအၿပီးသတ္တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုျပဳလႊာတြင္ ပုဂံေဒသ စီမံခန္႔ခဲြမႈအပိုင္း ၊ ေစတီပုထိုးအေရအ တြက္ ၊ ေက်ာက္စာ ၊မင္စာ ႏွင့္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီအေရအတြက္မ်ား အပါအ၀င္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀၀ခန္႔ပါ၀င္ေၾကာင္းသိ ရသည္။

ပုဂံေဒသကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဇုန္ (အနီေရာင္)ထည့္ သြင္းထား ေသာ္လည္း ယင္းဇုန္အတြင္းပါရွိသည့္ ဖြားေစာ ေက်းရြာ၊ မင္းနန္သူ ႏွင့္ ျမင္းကပါရြာမ်ားက ယင္းဇုန္အတြင္းမွ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားေသာ္လည္း ၎တို႔အ တြက္ စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ကာေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ေဒသခံေတြက မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားၿပီး ေတာင္းဆိုၾက တာေပါ့ ။ အခုေတာ့ ေျပလည္မႈရသြားပါၿပီ ။ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ၿပီးဆို ပထမအခ်က္ကႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာတိုးလာမယ္။ ဒါေတြကိုေရရွည္ထိန္းသိမ္းဖို႔အ တြက္ ပညာရွင္ေတြ ပညာရပ္ေတြ ပံပိုးမႈရလာတဲ့အခါ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာႏိုင္ တယ္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလာတဲ့အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုန္ ဧရိယာသည္ စတုရန္းဧက ၂၇၉၇၀ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး ဇုန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ခ်က္အရ ယခင္က ထက္ဧက ၂၀၀၀၀ခန္႔ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈေဒသ ယူနက္စကိုစာရင္း၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ယူနက္စကိုသို႔ အၿပီးသတ္အဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္းထားၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းယူနက္စကိုမွ လာေရာက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုဂံေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ထံမွသိရသည္။

“သူတို႔ကို တစ္ကမာၻလံုးကေလ်ာက္လႊာေတြကိုေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေလ်ာက္ရမွာဆိုေတာ့ တရား ၀င္အေၾကာင္းၾကားၿပီးကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမယ့္အခ်ိန္ကိုေစာင့္ရမယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ျဖစ္လိမ့္ မယ္”ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၅ရက္ေန႔ကအၿပီးသတ္တင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆိုျပဳလႊာတြင္ ပုဂံေဒသ စီမံခန္႔ခဲြမႈအပိုင္း ၊ ေစတီပုထိုးအေရအ တြက္ ၊ ေက်ာက္စာ ၊မင္စာ ႏွင့္ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီအေရအတြက္မ်ား အပါအ၀င္ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၀၀ခန္႔ပါ၀င္ေၾကာင္းသိ ရသည္။

ပုဂံေဒသကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဇုန္ (အနီေရာင္)ထည့္ သြင္းထား ေသာ္လည္း ယင္းဇုန္အတြင္းပါရွိသည့္ ဖြားေစာ ေက်းရြာ၊ မင္းနန္သူ ႏွင့္ ျမင္းကပါရြာမ်ားက ယင္းဇုန္အတြင္းမွ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားေသာ္လည္း ၎တို႔အ တြက္ စီပြားေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ကာေျဖရွင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ေဒသခံေတြက မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားၿပီး ေတာင္းဆိုၾက တာေပါ့ ။ အခုေတာ့ ေျပလည္မႈရသြားပါၿပီ ။ ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ၿပီးဆို ပထမအခ်က္ကႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာတိုးလာမယ္။ ဒါေတြကိုေရရွည္ထိန္းသိမ္းဖို႔အ တြက္ ပညာရွင္ေတြ ပညာရပ္ေတြ ပံပိုးမႈရလာတဲ့အခါ ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရလာႏိုင္ တယ္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားလာတဲ့အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဇုန္ ဧရိယာသည္ စတုရန္းဧက ၂၇၉၇၀ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး ဇုန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ခ်က္အရ ယခင္က ထက္ဧက ၂၀၀၀၀ခန္႔ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply