ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုက္နာရန္ တိုက္တြန္း

0
53

လက္ရွိ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ COVID- 19 ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း ေရာဂါကူးစပ္ျပန္႔ပြားမႈ မရွိေစရန္ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္ထားသည္။

မၾကာမီ မုတ္သုန္ကာလသို႔ က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္သူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိုးသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္သည့္နည္းတူ ေႏြသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား ေနခ်ိန္ ကာလအတြင္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား အားလုံးေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈမရွိေစေရး ေနထိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္ သို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အစားအစာ စားေသာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လုံေလာက္ေသာ အကြာအေဝးျဖင့္ ေနထိုင္၊ လုပ္ကိုင္၊ စားေသာက္ ၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ထို႔ျပင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ရာ၌ လက္ေဆးနိုင္ရန္ ဆပ္ျပာကို ေဆာင္သြားရန္၊ လယ္ယာသုံး ကိရိယာမ်ားကို မသုံးစြဲမီ သန႔္ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္၊ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ားကို ကိုင္တြယ္မသုံးစြဲမီႏွင့္ သုံးစြဲၿပီးတိုင္း၊ အစာမစားမီ ႏွင့္ အစာစားၿပီးတိုင္း လက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာရန္ ၊မိုးေရစို၍ ဖ်ားနာျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ခေမာက္၊ မိုးကာ၊ ပကၠလာ၊ လည္ရွည္ဖိနပ္မ်ားကို အသုံးျပဳ ဝတ္ဆင္ရန္နွင့္ ​ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏွာေခ်သည့္ အခါတိုင္း တံေတာင္ေကြးျဖင့္ လုံျခဳံစြာအုပ္၍ ျပဳလုပ္ရန္၊ (သို႔မဟုတ္) ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ထားရန္တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေရး နွိုးေဆာ္ထားသည္။

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ က်င့္သုံးရမည့္ အခ်က္မ်ားအား လိုက္နာၾက ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၾကရန္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္တြန္း ႏွိုးေဆာ္ ထားသည္။

ေဝေဝၿဖိဳး
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply