အမ်ိဳးဂုဏ္ထိန္းသိမ္းသည့္ပါတီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလံေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဆို

0
202

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၇

အစိမ္းေရာင္ေအာက္ခံ အနီေထာင့္ကြက္အတြင္း ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုး ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အလံကို ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းသည့္ သေဘာကို ျပသလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵလွျမင့္ က ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲလိုက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလံတြင္ မူလအလံႏွင့္ အထူးကြဲျပားျခင္း မရွိဘဲ အျဖဴေရာင္ၾကယ္အား ေရႊဝါေရာင္ ကြပ္ျခင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အမ်ိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့သေကၤတအေနနဲ႔ အစိမ္းပါတယ္၊ အနီပါတယ္၊ အျဖဴပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္ က်န္ေနတဲ့ အတြက္ ထပ္ျဖည့္ၿပီး ေလွ်ာက္လိုက္တာပါ။”ဟု ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္ က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။

ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီအလံကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔ထုတ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ရွိပါက အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

တစ္ပတ္အတြင္းကန္႔ကြက္သူမရွိပါက ယင္းအလံသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြက္ ကိုယ္စားျပဳအလံျဖစ္လမည္လည္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

 

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၇

အစိမ္းေရာင္ေအာက္ခံ အနီေထာင့္ကြက္အတြင္း ၾကယ္ျဖဴတစ္လံုး ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အလံကို ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းသည့္ သေဘာကို ျပသလိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာနႏၵလွျမင့္ က ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲလိုက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အလံတြင္ မူလအလံႏွင့္ အထူးကြဲျပားျခင္း မရွိဘဲ အျဖဴေရာင္ၾကယ္အား ေရႊဝါေရာင္ ကြပ္ျခင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အမ်ိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့သေကၤတအေနနဲ႔ အစိမ္းပါတယ္၊ အနီပါတယ္၊ အျဖဴပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္ က်န္ေနတဲ့ အတြက္ ထပ္ျဖည့္ၿပီး ေလွ်ာက္လိုက္တာပါ။”ဟု ေဒါက္တာ နႏၵာလွျမင့္ က ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။

ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီအလံကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာ္ပြဲေကာ္မရွင္က ယေန႔ထုတ္ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ရွိပါက အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

တစ္ပတ္အတြင္းကန္႔ကြက္သူမရွိပါက ယင္းအလံသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြက္ ကိုယ္စားျပဳအလံျဖစ္လမည္လည္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply