အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ နွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါခ်ဳပ္တို႔ကို ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွ လူမိုက္ႀကီး (၂) ဦး ဟု စာကပ္

0
208


မႏၱေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ တို႔ကို ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွ လူမိုက္ႀကီး (၂) ဦး ဟု စာသားမ်ားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း လူသြားအလာမ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စာကပ္မႈမ်ား ႐ွိလာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စာကပ္မႈမ်ားကို သိပၸံလမ္း ႏွင့္ ၆၂ လမ္း ၊ သရဖီလမ္း ၇၂ × ၇၃ လမ္း ၾကား စသည့္ေနရာမ်ားအျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၏ လူသြားလူလာမ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ “တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွးရႈ၍ တိုင္းျပည္၏ အဓိကက်ေသာ ပညာေရးစနစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ကာ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေပၚတြင္ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္မွ အလိုမရွိေပ´´ ဟု ကတ္ထူျပားေပၚ၌ ေရးကာ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားမႈကို ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ “တိုင္းျပည္ကေတာ့ အလိုမရွိေတာ့ဘူးတဲ့ ဘယ္သြားၿပီး ေနရမလဲ မသိေတာ့ဘူး´´ ဟု ေရးသားထားသည္။

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ တို႔သည္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ အဓိက ညိွႏွုိင္းေပးေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆြဲမႈကို ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ တို႔ကို ပညာေရးစနစ္အတြင္းမွ လူမိုက္ႀကီး (၂) ဦး ဟု စာသားမ်ားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း လူသြားအလာမ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စာကပ္မႈမ်ား ႐ွိလာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စာကပ္မႈမ်ားကို သိပၸံလမ္း ႏွင့္ ၆၂ လမ္း ၊ သရဖီလမ္း ၇၂ × ၇၃ လမ္း ၾကား စသည့္ေနရာမ်ားအျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၏ လူသြားလူလာမ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ “တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွးရႈ၍ တိုင္းျပည္၏ အဓိကက်ေသာ ပညာေရးစနစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ကာ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေပၚတြင္ စဥ္းလဲေကာက္က်စ္ေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္မွ အလိုမရွိေပ´´ ဟု ကတ္ထူျပားေပၚ၌ ေရးကာ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆြဲထားမႈကို ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း က ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ “တိုင္းျပည္ကေတာ့ အလိုမရွိေတာ့ဘူးတဲ့ ဘယ္သြားၿပီး ေနရမလဲ မသိေတာ့ဘူး´´ ဟု ေရးသားထားသည္။

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ တို႔သည္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ အဓိက ညိွႏွုိင္းေပးေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုသို႔ခ်ိတ္ဆြဲမႈကို ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply