တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အသီးသီးတြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပး ဆက္လက္ေတာင္းဆိုမည္

0
188


မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသို္လ္ ေကာလိပ္ အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ပညာသင္ခြင့္ ရပ္စဲခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္အသီးသီးမွာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းတြင္း ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ္ ။ ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈေတြကိုလည္း လုပ္ဖို႔ သမဂၢ ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္ ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ စသည့္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီ တစ္္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ ေတြ႔ဆံုညိွနိွဳင္းလိုေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းထုတ္ခံရတာကို ဘာမွ မေျပာခ်င္ဘူး ။ အခုလို ထုတ္ခံရမယ္ဆိုတာကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသားပါ ။ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ရေအာင္လို႔ေတာ့ ေတာင္းဆိုမွာမဟုတ္ဘူး ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးကိုပဲ ေတာင္းဆိုမွာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုေနာင္ထက္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ရေရး မေတာင္းဆိုေသာ္လည္း အျခား သမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး စုစုေပါင္း (၃၄) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသို္လ္ ေကာလိပ္ အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည့္အျပင္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ပညာသင္ခြင့္ ရပ္စဲခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္အသီးသီးမွာ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ ေက်ာင္းတြင္း ေတာင္းဆိုမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ္ ။ ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈေတြကိုလည္း လုပ္ဖို႔ သမဂၢ ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္ ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုရာဇာထြန္း က ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ စသည့္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီ တစ္္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ ေတြ႔ဆံုညိွနိွဳင္းလိုေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းထုတ္ခံရတာကို ဘာမွ မေျပာခ်င္ဘူး ။ အခုလို ထုတ္ခံရမယ္ဆိုတာကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသားပါ ။ ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ရေအာင္လို႔ေတာ့ ေတာင္းဆိုမွာမဟုတ္ဘူး ။ ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးကိုပဲ ေတာင္းဆိုမွာျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲေကာ္မတီဝင္ ကိုေနာင္ထက္ေအာင္ က ေျပာသည္ ။

ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရပ္စဲခံရသည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းျပန္တတ္ခြင့္ရေရး မေတာင္းဆိုေသာ္လည္း အျခား သမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး စုစုေပါင္း (၃၄) ဦး အျပင္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကိုလည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply