တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈ မကၠစီကိုစီးတီး၌ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြား

0
156


မကၠစီကိုစီးတီး ဇန္နဝါရီ ၂၉

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား အန္ေထာ္နီယုိ ဆန္းခ်က္ဇ္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မကၠစီကိုစီးတီး၌ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္။

ၿမိဳ႕လယ္တြင္ လူမ်ားစြာစုေဝးၿပီး ဆန္းခ်က္ဇ္အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ လမ္းမေပၚတြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနစဥ္ ကင္မရာခိုးယူမႈျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ႏွစ္ဦးအား ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားအတြက္ ဆုေတာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မာကိုအန္ေထာ္နီယုိဆန္းခ်က္ဇ္၏မိသားစုက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သည္ အႏုပညာရွင္ ျပတိုက္မႈမ်ားကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခ့ဲသည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေနခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ကင္မရာခိုးယူမႈျဖင့္ စြပ္စဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးဗင္ကားေနာက္ခန္းထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၏အေျခအေနကို ထုတ္ေဖာ္ေပးရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ အား မကၠစီကိုစီးတီး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေတာင္းဆုိထားသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ၿမိဳ႕ဥပေဒအရာရွိအား ေကာ္မရွင္က ညႊန္ၾကား လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မကၠစီကိုစီးတီးရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လူတခ်ိဳ႕က မာကိုအန္ေထာ္နီယုိကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးေရဒီယုိေျပာဆုိမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

မကၠစီကိုရွိ ျပည္နယ္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး မိဘမ်ားထံမွ ျပန္ေပးေငြ ေတာင္းခံျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

မကၠစီကိုစီးတီး ဇန္နဝါရီ ၂၉

အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား အန္ေထာ္နီယုိ ဆန္းခ်က္ဇ္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မကၠစီကိုစီးတီး၌ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည္။

ၿမိဳ႕လယ္တြင္ လူမ်ားစြာစုေဝးၿပီး ဆန္းခ်က္ဇ္အား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ လမ္းမေပၚတြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေနစဥ္ ကင္မရာခိုးယူမႈျဖင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ႏွစ္ဦးအား ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားအတြက္ ဆုေတာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မာကိုအန္ေထာ္နီယုိဆန္းခ်က္ဇ္၏မိသားစုက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သည္ အႏုပညာရွင္ ျပတိုက္မႈမ်ားကို ႏွစ္သက္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ခ့ဲသည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးေနခ်ိန္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ကင္မရာခိုးယူမႈျဖင့္ စြပ္စဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆန္းခ်က္ဇ္သည္ ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးဗင္ကားေနာက္ခန္းထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံခဲ့ရသည္။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၏အေျခအေနကို ထုတ္ေဖာ္ေပးရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ အား မကၠစီကိုစီးတီး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ေတာင္းဆုိထားသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ၿမိဳ႕ဥပေဒအရာရွိအား ေကာ္မရွင္က ညႊန္ၾကား လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မကၠစီကိုစီးတီးရဲတပ္ဖဲြ႕၏ေျပာခြင့္ရွိသူက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လူတခ်ိဳ႕က မာကိုအန္ေထာ္နီယုိကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕သံုးေရဒီယုိေျပာဆုိမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

မကၠစီကိုရွိ ျပည္နယ္မ်ားစြာတုိ႔တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္ စက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး မိဘမ်ားထံမွ ျပန္ေပးေငြ ေတာင္းခံျခင္းတို႔ကုိ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနသည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply