ျပည္သူတင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ဟုဆို

0
138

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၈

ျပည္သူတင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ က သိရသည္။

လက္တေလာတြင္ လူမႈကြန္ယက္၌ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရျပဳတ္က်ေရး ေတာင္းဆို ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျပည္သူတင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကသာ အစိုးရကို က်ဥ္းထဲ ၾကပ္ထဲ ေရာက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ လမ္းေပၚထြက္ မွာေပါ့။ ခုဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ေက်ာင္းတြင္း မွာ ေအးေအးေဆးေဆး ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဆင္မေျပတာလည္း သိပါတယ္´´ ဟု ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီဝင္ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဦးခင္ညႊန္႔အား ကန္ေတာ့ေန သည့္ ပံုမ်ားသည္လည္း ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည့အျပင္ ေတာင္းဆိုမႈဝင္ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ပညာသင္ခြင့္ ရပ္စဲခဲ့သည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းတြင္းလွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၈

ျပည္သူတင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ က သိရသည္။

လက္တေလာတြင္ လူမႈကြန္ယက္၌ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရး ေတာင္းဆိုေနသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရျပဳတ္က်ေရး ေတာင္းဆို ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျပည္သူတင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အစိုးရကို ျပဳတ္က်ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါဘူး ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကသာ အစိုးရကို က်ဥ္းထဲ ၾကပ္ထဲ ေရာက္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ လမ္းေပၚထြက္ မွာေပါ့။ ခုဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ေက်ာင္းတြင္း မွာ ေအးေအးေဆးေဆး ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဆင္မေျပတာလည္း သိပါတယ္´´ ဟု ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီဝင္ ကိုရဲမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဦးခင္ညႊန္႔အား ကန္ေတာ့ေန သည့္ ပံုမ်ားသည္လည္း ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ပညာေရး အသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရး တိုက္ပြဲ ေကာ္မတီ က သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည့အျပင္ ေတာင္းဆိုမႈဝင္ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ပညာသင္ခြင့္ ရပ္စဲခဲ့သည္။

ပညာေရးအသံုးစရိတ္တိုးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းတြင္းလွဳပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply