ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဆက္လက္တာဝန္ယူႏုိင္ခ့ဲပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ႏုိင္ေၾကာင္း ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းေျပာ

0
21

ပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆက္လက္တာဝန္ယူနိုင္ခဲ့ပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္နိုင္ေၾကာင္း ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းေျပာ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆက္လက္တာဝန္ယူနိုင္ခဲ့ပါက ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္နိုင္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ လယ္ႀကီးေတာေက်းရြာမွ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဦးလွထြန္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ကၽြန္ေတာ္တို့ အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့စဥ္က စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့႐ုံမကဘူး။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ညႇိႏွိုင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာလည္း အဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕နဲ႔ သေဘာတူလတ္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့ရင္ ပိုမိုတိုးတက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနရရွိနိုင္ပါတယ္” ဟု ဦးလွထြန္းကေျပာသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွုရွိမွ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းၿပီး ျပည္သူမ်ားစားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးျပည့္စုံၿပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ဦးလြင္တို့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ့နယ္ရွိ လယ္ႀကီးေတာေက်းရြာ၊ ျမင္းၿခံကုန္းေက်းရြာ၊ ေလးပင္ေက်းရြာ၊ ဆူးျဖဴကုန္းေက်းရြာမ်ားသို့ သြားေရာက္ကာ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

HM
#TheFifthWave
(Zawgyi)

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဆက္လက္တာဝန္ယူႏိုင္ခ့ဲပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန ပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းေျပာၾကားလုိက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ လယ္ႀကီးေတာေက်းရြာမွ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဦးလွထြန္းက အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရတာဝန္ယူခ့ဲစဥ္က စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ခ့ဲရုံမကဘူး။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခ့ဲရာမွာလည္း အဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕နဲ႔ သေဘာတူလတ္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့ရင္ ပိုမုိတုိးတက္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနရရွိႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဦးလွထြန္းကေျပာသည္။

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမွ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးပုိမုိတုိးတက္ျဖစ္ထြန္းၿပီး ျပည္သူမ်ားစားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးျပည့္စုံၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွထြန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ဦးလြင္တုိ႔ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ လယ္ႀကီးေတာေက်းရြာ၊ ျမင္းၿခံကုန္းေက်းရြာ၊ ေလးပင္ေက်းရြာ၊ ဆူးၿဖဴကုန္းေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေက်းရြာျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခ့ဲသည္။

HM
#TheFifthWave

Leave a Reply