ရုရွားနိုင္ငံမွ Su-35 စတုတၳမ်ိဳးဆက္လြန္ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးကို အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္ ၀ယ္ယူ

0
243

ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္သည္ ရုရွားနိုင္ငံမွ Su-35 စတုတၳမ်ိဳးဆက္လြန္ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးကိုဝယ္ယူသြားမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရ သတင္းမ်ားမွ ယေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မူလက Su-35 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးထိ ဝယ္ယူရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၂ စီးအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေလယာဥ္ ၁၀ စီးသာ ဝယ္ယူေတာ့ မည္ဟု ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္၌ အသံုးျပဳရန္ Su-35 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီး၀ယ္ယူေရး အတြက္ အႀကိဳသေဘာတူညီမွဳ စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၄င္းတို႔၏ တိုက္ေလယာဥ္အသစ္ဝယ္ယူမည့္ သတင္းမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေတြ ့ရွိနိုင္ေပသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ ယခုလာမည့္ မတ္လအတြင္း အင္ဒိုနီးရွား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Ryamizard Ryakudu သည္ ရုရွားနိုင္ငံသို ့ ထပ္မံသြားေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚလာ ၁ဒသမ ၁၄ ဘီလီယံ ထိ တန္ေႀကးရွိေသာအဆိုပါ စာခ်ဳပ္အရ အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္ဝယ္ယူမည့္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးမွာ ေဒၚလာ ၁၀၃ သန္းေက်ာ္ထိ တန္ေႀကးရွိနိုင္ေပသည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ေပးေခ် ရမည့္ တန္ဖိုးထက္ဝက္အား ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ျပီး က်န္တစ္ဝက္အား ေကာ္ဖီကဲ့သို ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွား ျပည္တြင္းပို ့ကုန္ မ်ားျဖင့္လည္း ေပးေခ် သြားရန္ဆႏၵရွိေနေပသည္။

ရုရွားနိုင္ငံ၏ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚသို ့ Su-30 တိုက္ေလယာဥ္ ၆ စီး ေရာင္းခ်ေပးမႈအျပီးတြင္ ယခုကဲ့သုိ ့ အင္ဒိုနီးရွားထံသို ့ လက္နက္ ထပ္မံေရာင္းခ်ေပးမည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာမႈအေပၚ တြင္ ထင္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနၾကၿပီး ရုရွားနိုင္ငံသည္ ၄င္း၏ လက္နက္ တင္ပို ့မႈမ်ားအား အေရွ ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားဘက္သို ့ ေျခဦးလွည့္ လာၿပီမွာ သိသာေပသည္။ Su-35 တိုက္ေလယာဥ္သည္ လက္ရွိ ရုရွားနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးတိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔ေလတပ္ တြင္လည္း ၆၈ စီးသာ အသံုးျပဳနိုင္ေသးသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။

ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၏ အာဆီယံေဒသခရီးစဥ္တြင္လည္း
၄င္းတို ့ထံမွ လက္နက္မ်ားအား အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံအခ်ိဳ ့မွ ဝယ္ယူရန္စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ၄င္းတို ့၏ လက္နက္ေစ်းကြက္အား အာဆီယံေဒသဘက္သို ့ ထိုးေဖာက္လာမည္ဟု ယူဆရသည္။

တစ္ဘက္တြင္လည္း အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္သည္ Su-35 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားအား Su-27 တိုက္ေလယာဥ္အေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ မူလ စီမံထားေသာ အေရအတြက္ အတိုင္း ၁၆ စီးထိ အားျဖည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံေဒသအတြင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား မေလးရွား ဗီယက္နမ္တို ့သည္ ရုရွားနိုင္ငံ Sukhoi ကုမၸဏီထုတ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳ ေနေသာ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ျပီး Su-35 တိုက္ေလယာဥ္သည္ ၄င္းတို ့ ထက္သာလြန္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးအျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ထံသို ့ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို ့အျပင္ ယခင္က Su-30 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲကာ အာဆီယံ အေကာင္းဆံုးတိုက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ရပ္တည္ေနေသာ စကၤာပူေလတပ္ ၏ F-15SG မ်ားထက္လည္းပိုမိုသာလြန္ေသာတိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ ရုရွား လက္နက္ အင္ပါယာ ခ်ဲ ့ထြင္လာျခင္းႏွင့္ အတူ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အင္အား အျပိဳင္အဆိုင္ တိုးခ်ဲ ့မွဳမ်ားအား အနာဂါတ္တြင္ ပိုမို ေတြ ့ျမင္လာဖြယ္ရာ သာရွိေတာ့ေပသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

 

ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္သည္ ရုရွားနိုင္ငံမွ Su-35 စတုတၳမ်ိဳးဆက္လြန္ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးကိုဝယ္ယူသြားမည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရ သတင္းမ်ားမွ ယေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မူလက Su-35 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးထိ ဝယ္ယူရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၂ စီးအထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေလယာဥ္ ၁၀ စီးသာ ဝယ္ယူေတာ့ မည္ဟု ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္၌ အသံုးျပဳရန္ Su-35 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီး၀ယ္ယူေရး အတြက္ အႀကိဳသေဘာတူညီမွဳ စာခ်ဳပ္အား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ထို ့အျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၄င္းတို႔၏ တိုက္ေလယာဥ္အသစ္ဝယ္ယူမည့္ သတင္းမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေတြ ့ရွိနိုင္ေပသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ ယခုလာမည့္ မတ္လအတြင္း အင္ဒိုနီးရွား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Ryamizard Ryakudu သည္ ရုရွားနိုင္ငံသို ့ ထပ္မံသြားေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚလာ ၁ဒသမ ၁၄ ဘီလီယံ ထိ တန္ေႀကးရွိေသာအဆိုပါ စာခ်ဳပ္အရ အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္ဝယ္ယူမည့္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးမွာ ေဒၚလာ ၁၀၃ သန္းေက်ာ္ထိ တန္ေႀကးရွိနိုင္ေပသည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ေပးေခ် ရမည့္ တန္ဖိုးထက္ဝက္အား ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်ျပီး က်န္တစ္ဝက္အား ေကာ္ဖီကဲ့သို ့ေသာ အင္ဒိုနီးရွား ျပည္တြင္းပို ့ကုန္ မ်ားျဖင့္လည္း ေပးေခ် သြားရန္ဆႏၵရွိေနေပသည္။

ရုရွားနိုင္ငံ၏ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚသို ့ Su-30 တိုက္ေလယာဥ္ ၆ စီး ေရာင္းခ်ေပးမႈအျပီးတြင္ ယခုကဲ့သုိ ့ အင္ဒိုနီးရွားထံသို ့ လက္နက္ ထပ္မံေရာင္းခ်ေပးမည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာမႈအေပၚ တြင္ ထင္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနၾကၿပီး ရုရွားနိုင္ငံသည္ ၄င္း၏ လက္နက္ တင္ပို ့မႈမ်ားအား အေရွ ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားဘက္သို ့ ေျခဦးလွည့္ လာၿပီမွာ သိသာေပသည္။ Su-35 တိုက္ေလယာဥ္သည္ လက္ရွိ ရုရွားနိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုးတိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႔ေလတပ္ တြင္လည္း ၆၈ စီးသာ အသံုးျပဳနိုင္ေသးသည့္ တိုက္ေလယာဥ္ျဖစ္သည္။

ရုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၏ အာဆီယံေဒသခရီးစဥ္တြင္လည္း 
၄င္းတို ့ထံမွ လက္နက္မ်ားအား အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံအခ်ိဳ ့မွ ဝယ္ယူရန္စိတ္ဝင္စားေနသည္ဟုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ၄င္းတို ့၏ လက္နက္ေစ်းကြက္အား အာဆီယံေဒသဘက္သို ့ ထိုးေဖာက္လာမည္ဟု ယူဆရသည္။

တစ္ဘက္တြင္လည္း အင္ဒိုနီးရွားေလတပ္သည္ Su-35 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားအား Su-27 တိုက္ေလယာဥ္အေဟာင္းမ်ားေနရာတြင္ အစားထိုး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ မူလ စီမံထားေသာ အေရအတြက္ အတိုင္း ၁၆ စီးထိ အားျဖည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံေဒသအတြင္းတြင္ အင္ဒိုနီးရွား မေလးရွား ဗီယက္နမ္တို ့သည္ ရုရွားနိုင္ငံ Sukhoi ကုမၸဏီထုတ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အသံုးျပဳ ေနေသာ နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ျပီး Su-35 တိုက္ေလယာဥ္သည္ ၄င္းတို ့ ထက္သာလြန္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးအျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ထံသို ့ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထို ့အျပင္ ယခင္က Su-30 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲကာ အာဆီယံ အေကာင္းဆံုးတိုက္ေလယာဥ္ အျဖစ္ရပ္တည္ေနေသာ စကၤာပူေလတပ္ ၏ F-15SG မ်ားထက္လည္းပိုမိုသာလြန္ေသာတိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို ့ေႀကာင့္ ရုရွား လက္နက္ အင္ပါယာ ခ်ဲ ့ထြင္လာျခင္းႏွင့္ အတူ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ား၏ စစ္အင္အား အျပိဳင္အဆိုင္ တိုးခ်ဲ ့မွဳမ်ားအား အနာဂါတ္တြင္ ပိုမို ေတြ ့ျမင္လာဖြယ္ရာ သာရွိေတာ့ေပသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

 

 

Leave a Reply