ေျမာက္္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ႔ဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

0
188

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၀၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၁၆ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၄ မဲျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

“ ဒီအဆိုကို မဲခြဲေတာ့ ကန္႔ကြက္တဲ့ေနရာကမဲေပးခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လည္း ကန္႕ကြက္တဲ့ ဘက္ကမဲေမးခဲ့တယ္ၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာက္ခံတဲ့ မဲမ်ားသြားတဲ့ အတြက္ အတည္ျဖစ္သြားတာ။” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ မွ ဦးဝင္ႏိုင္ က ပဥၥမလိႈ္င္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးႏွင့္ ဥပေဒအၾကံေပး ႏွစ္ဦး ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာကာ ရက္ ၃၀ အၾကာတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ရမည္လည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးမႈ ဝမ္းနည္းျခင္း အခမ္းအနား စာေပေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းမွ ပဋိပကၡ အသြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေသနတ္ျဖင့္ပတ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို လည္း ဥပေဒအရ ဆက္လက္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ အစုိးရက ေျပာၾကားထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ ေထာက္ခံမဲ ၂၀၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၁၆ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၄ မဲျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၀ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

“ ဒီအဆိုကို မဲခြဲေတာ့ ကန္႔ကြက္တဲ့ေနရာကမဲေပးခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လည္း ကန္႕ကြက္တဲ့ ဘက္ကမဲေမးခဲ့တယ္ၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေထာက္ခံတဲ့ မဲမ်ားသြားတဲ့ အတြက္ အတည္ျဖစ္သြားတာ။” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ မွ ဦးဝင္ႏိုင္ က ပဥၥမလိႈ္င္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးႏွင့္ ဥပေဒအၾကံေပး ႏွစ္ဦး ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာကာ ရက္ ၃၀ အၾကာတြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း ရမည္လည္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးမႈ ဝမ္းနည္းျခင္း အခမ္းအနား စာေပေဟာေျပာပြဲကို က်င္းပခြင့္မျပဳခဲ့ျခင္းမွ ပဋိပကၡ အသြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေသနတ္ျဖင့္ပတ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၇ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို လည္း ဥပေဒအရ ဆက္လက္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ အစုိးရက ေျပာၾကားထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply