အပိုင္း..(၃) Chapter -2 Networking Hardware

0
308

အပိုင္း..(၃)

Chapter -2

Networking Hardware

1. Network Interface Card (NIC)
NIC card ကို Network adapter card သို႔ LAN card လို႔လည္း ေခၚၾကပါေသးတယ္။

သူ႔ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ computer နဲ႔ network transmission media ( wire or wireless) အၾကား ဆက္သြယ္ ေပါင္းကူး ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာ တစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုး ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ ကြန္ျပဴတာက နားလည္တဲ့ binary data 0,1 ေတြက Transmissions media ေတြက နားလည္တဲ့ electric signal အျဖစ္ ေျပာင္းေပးရတဲ့ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

NIC card ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အပိုင္း (၄) ပိုင္းခြဲပီး ႐ွင္းျပေပးပါ မယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္………..

1. PC and NIC communication
2. Packet formation
3. Encoding and Decoding
4. Transmission and Reception တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

1. PC and NIC communication
============================

Computer တလံုးဟာ user ေတြဘက္က ခိုင္းေစအသံုးျပဳခ်င္တဲ့ format ေတြျဖစ္တဲ့ image,video,sound,text စသည္တို႔ကို သိမ္းဆည္းတဲ့အခါမွာ binary data 1,0 ျဖင့္သာ သိမ္းဆည္းၾက ပါတယ္။ binary data 1 ဒါမွမဟုတ္ 0 ကို 1bit (b)လို႔သတ္မွတ္ ပါတယ္။ 0001 0010 ဆိုတဲ့ ၈လံုးပါတဲ့ bit အစုေဝးကိုေတာ့ 1 byte (B) လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ **(ေအာက္ကပံုမွာ bit နဲ႔ byte ေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ကို ပံုေလးနဲ႔ ျပေပးထားပါတယ္။)
ဒါ့ေၾကာင့္ file တခုကို တေနရာက တေနရာကို ပို႔တယ္ဆိုတာ binary data (bit) ေတြကို ပို္႔တယ္ သေဘာပါပဲ။

ေနာက္တခုအေနနဲ႔ computer တစ္လံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ motherboard ထဲမွာ prosessor ကေန NIC card ဆီကို data ေတြပို႔တဲ့အခါမွာ motherboard architecture အရ BUS line ေလးေတြကေန အၿပိဳင္ပို႔လႊတ္ေပးတာပါ။ parallel 32 line ဆိုရင္ bus width 32bit လို႔ေခၚၿပီး parallel 64 line ႐ွိရင္ bus width 64 bit လို႔ေခၚပါတယ္။
ဒီေတာ့ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးကေန data transfer လုပ္တဲ့အခါ data ေတြဟာ nic card ကိုေရာက္လာတဲ့အခါ parallel structure အေနနဲ႔ ေရာက္လာတာျဖစ္ၿပီး nic card ကေန အျပင္ဘက္ကို transmission media ကေနတဆင့္သြားတဲ့အခါ serial transmission အျဖစ္ စီတန္းၿပီး သြားရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ NIC ဟာ သူ႔ဆီေရာက္လာတဲ့ parallel structure နဲ႔ data ေတြကို serial structure အျဖစ္ စနစ္တက် ျပန္ၿပီးစီစဥ္ေပးရပါတယ္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အျပင္က လာတဲ့ serial transmission data ေတြကို parallel အျဖစ္ျပန္ေျပာင္းၿပီး processor ကိုပို႔ေပးလိုက္ ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို PC and NIC communication အျဖစ္ မွက္ရေအာင္။

ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ serial အျဖစ္ေျပာင္းထားတဲ့ data ေတြကို packet အျဖစ္ ဘယ္လို framing လုပ္မလဲဆိုတာ ဆက္႐ွင္းျပေပးပါ့မယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

TWH

အပိုင္း..(၃)

Chapter -2

Networking Hardware

1. Network Interface Card (NIC)
NIC card ကို Network adapter card သို႔ LAN card လို႔လည္း ေခၚၾကပါေသးတယ္။

သူ႔ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ computer နဲ႔ network transmission media ( wire or wireless) အၾကား ဆက္သြယ္ ေပါင္းကူး ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာ တစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုး ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ ကြန္ျပဴတာက နားလည္တဲ့ binary data 0,1 ေတြက Transmissions media ေတြက နားလည္တဲ့ electric signal အျဖစ္ ေျပာင္းေပးရတဲ့ အလုပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

NIC card ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အပိုင္း (၄) ပိုင္းခြဲပီး ႐ွင္းျပေပးပါ မယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္………..

1. PC and NIC communication
2. Packet formation
3. Encoding and Decoding
4. Transmission and Reception တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

1. PC and NIC communication 
============================

Computer တလံုးဟာ user ေတြဘက္က ခိုင္းေစအသံုးျပဳခ်င္တဲ့ format ေတြျဖစ္တဲ့ image,video,sound,text စသည္တို႔ကို သိမ္းဆည္းတဲ့အခါမွာ binary data 1,0 ျဖင့္သာ သိမ္းဆည္းၾက ပါတယ္။ binary data 1 ဒါမွမဟုတ္ 0 ကို 1bit (b)လို႔သတ္မွတ္ ပါတယ္။ 0001 0010 ဆိုတဲ့ ၈လံုးပါတဲ့ bit အစုေဝးကိုေတာ့ 1 byte (B) လို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္။ **(ေအာက္ကပံုမွာ bit နဲ႔ byte ေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ကို ပံုေလးနဲ႔ ျပေပးထားပါတယ္။)
ဒါ့ေၾကာင့္ file တခုကို တေနရာက တေနရာကို ပို႔တယ္ဆိုတာ binary data (bit) ေတြကို ပို္႔တယ္ သေဘာပါပဲ။

ေနာက္တခုအေနနဲ႔ computer တစ္လံုးဟာ သူ႔ရဲ႕ motherboard ထဲမွာ prosessor ကေန NIC card ဆီကို data ေတြပို႔တဲ့အခါမွာ motherboard architecture အရ BUS line ေလးေတြကေန အၿပိဳင္ပို႔လႊတ္ေပးတာပါ။ parallel 32 line ဆိုရင္ bus width 32bit လို႔ေခၚၿပီး parallel 64 line ႐ွိရင္ bus width 64 bit လို႔ေခၚပါတယ္။
ဒီေတာ့ ကြန္ျပဴတာတစ္လံုးကေန data transfer လုပ္တဲ့အခါ data ေတြဟာ nic card ကိုေရာက္လာတဲ့အခါ parallel structure အေနနဲ႔ ေရာက္လာတာျဖစ္ၿပီး nic card ကေန အျပင္ဘက္ကို transmission media ကေနတဆင့္သြားတဲ့အခါ serial transmission အျဖစ္ စီတန္းၿပီး သြားရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ NIC ဟာ သူ႔ဆီေရာက္လာတဲ့ parallel structure နဲ႔ data ေတြကို serial structure အျဖစ္ စနစ္တက် ျပန္ၿပီးစီစဥ္ေပးရပါတယ္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အျပင္က လာတဲ့ serial transmission data ေတြကို parallel အျဖစ္ျပန္ေျပာင္းၿပီး processor ကိုပို႔ေပးလိုက္ ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို PC and NIC communication အျဖစ္ မွက္ရေအာင္။

ေနာက္တစ္ပါတ္မွာ serial အျဖစ္ေျပာင္းထားတဲ့ data ေတြကို packet အျဖစ္ ဘယ္လို framing လုပ္မလဲဆိုတာ ဆက္႐ွင္းျပေပးပါ့မယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

TWH

 

Leave a Reply