၂၀၁၈ ခုနွစ္အကုန္တြင္ က်င္းပမည့္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ႐ုရွား ဝင္ေရာက္ေျခ႐ႈပ္ဦးမည္ဟု စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲေျပာဆုိ

0
157


ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃၀

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းထက္ဝက္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲ မိုက္ခ္ပြန္ပီယုိက ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ရန္ အႀကံကုိ ႐ုရွားသည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း အေမရိကန္သို႔ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္းကို ရရွိႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ခန္႔မွန္းေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ေဒၚနယ္ထရမ့္ အႏိုင္ရရွိေအာင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕မ်ားက ယူဆထားသည္။ ပြန္ပီယုိသည္ အေမရိကန္သမၼတထံသို႔ နံနက္တုိင္း အစီရင္ခံေနရသူျဖစ္သည္။

စီအုိင္ေအသည္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အျခားလူမ်ား၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို မတြန္႔မဆုတ္ဘဲခိုးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ၎သည္ ႐ုရွားအား ရန္သူအျဖစ္သာယူဆထားေၾကာင္း ပြန္ပီယိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နိုဝင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို က်င္းပႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအား ဖိအားေပးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္က ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ ယခုထက္ပုိၿပီး အားထုတ္ သင့္ေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၃၀

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းထက္ဝက္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း စီအုိင္ေအအႀကီးအကဲ မိုက္ခ္ပြန္ပီယုိက ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ရန္ အႀကံကုိ ႐ုရွားသည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း အေမရိကန္သို႔ ႏ်ဴထိပ္ဖူးတပ္ဒံုးက်ည္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏုိင္စြမ္းကို ရရွိႏုိင္ေျခရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ခန္႔မွန္းေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဟီလာရီ ကလင္တန္ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ေဒၚနယ္ထရမ့္ အႏိုင္ရရွိေအာင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕မ်ားက ယူဆထားသည္။ ပြန္ပီယုိသည္ အေမရိကန္သမၼတထံသို႔ နံနက္တုိင္း အစီရင္ခံေနရသူျဖစ္သည္။

စီအုိင္ေအသည္ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အျခားလူမ်ား၏လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို မတြန္႔မဆုတ္ဘဲခိုးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ၎သည္ ႐ုရွားအား ရန္သူအျဖစ္သာယူဆထားေၾကာင္း ပြန္ပီယိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။

နိုဝင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို က်င္းပႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအား ဖိအားေပးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္က ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ ယခုထက္ပုိၿပီး အားထုတ္ သင့္ေၾကာင္း ပြန္ပီယုိကေျပာဆုိခဲ့သည္။

BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply