သိမ္းဆည္းရန္ရွိေသာ ဆန္အိတ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ သြားဟု ဆို

0
257


ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

ဆန္ကုန္သည္မ်ားသို႔ က်ပ္သိန္ေပါင္း ငါးေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေပးရန္ရွိေသာ A.S.O ကုမၸဏီသည္ ယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ဆန္အိတ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ေက်ာ္ကို အေရွ႕ဒဂံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး ကုန္သည္ မ်ား အသင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦး က ေျပာသည္။

A.S.O ကုမၸဏီမွ ဆန္ကုန္သည္မ်ားထံသို႔ေပးရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားအတြက္ ၄င္းကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ဘုရင္ေနာင္ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳမီ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ ဒီဆန္အိတ္ေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကို လိမ္သြားတဲ့ကုမၸဏီက အပ္ထားတာ။ သိမ္းဆည္းေပးဖို႔ ရဲစခန္းကို ေျပာထားတယ္။ ရဲစခန္းက မသိမ္းခင္ ေနရာေရႊ႕သြားတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကလည္း သူတို႔ အလုပ္သူတို႔ လုပ္သြားတာ။ ၾကားထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းက ကုန္သည္ေတြနဲ႔မ်က္နွာပ်က္ရတယ္။ “ ဟု ဦးသန္းဦး က ေျပာသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္မွ ၂၆ ရက္ အထိ ဆန္အိတ္ မ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္သည္။A.S.O ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာ တစ္ဝက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းကုန္သည္မ်ားအသင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆန္ကုန္သည္ ၇၄ ဦးအား ေပးရန္က်န္ရွိေနေသာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၇၅၈၀ ကို ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ားအသင္း မွၾကားဝင္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ကတည္း က ရဲစခန္းသို႔အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း မသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္သြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုမွလည္း ေဒၚလာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရရွိရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိိရသည္။

ကုန္သည္တစ္ဦးခ်င္းကို ေပးရန္က်န္ရွိေသာ ေငြမွာ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း တစ္ရာမွ အမ်ားဆံုး သိန္းရွစ္ေထာင္အထိ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

A.S.O ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ေဆြဦးႏွင့္ ေဒၚၿဖိဳးေဝေဝအိတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္းစပါးကုန္သည္မ်ား အသင္းဝင္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳျမင့္ႏွင့္ ကုန္သည္ ၅ ဦးတို႔ ပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

ဆန္ကုန္သည္မ်ားသို႔ က်ပ္သိန္ေပါင္း ငါးေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေပးရန္ရွိေသာ A.S.O ကုမၸဏီသည္ ယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ဆန္အိတ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ေက်ာ္ကို အေရွ႕ဒဂံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး ကုန္သည္ မ်ား အသင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းဦး က ေျပာသည္။

A.S.O ကုမၸဏီမွ ဆန္ကုန္သည္မ်ားထံသို႔ေပးရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားအတြက္ ၄င္းကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ဘုရင္ေနာင္ ရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားထားေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းျခင္းမျပဳမီ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ ဒီဆန္အိတ္ေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကို လိမ္သြားတဲ့ကုမၸဏီက အပ္ထားတာ။ သိမ္းဆည္းေပးဖို႔ ရဲစခန္းကို ေျပာထားတယ္။ ရဲစခန္းက မသိမ္းခင္ ေနရာေရႊ႕သြားတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီကလည္း သူတို႔ အလုပ္သူတို႔ လုပ္သြားတာ။ ၾကားထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းက ကုန္သည္ေတြနဲ႔မ်က္နွာပ်က္ရတယ္။ “ ဟု ဦးသန္းဦး က ေျပာသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္းသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္မွ ၂၆ ရက္ အထိ ဆန္အိတ္ မ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္သည္။A.S.O ကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာ တစ္ဝက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္းကုန္သည္မ်ားအသင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆန္ကုန္သည္ ၇၄ ဦးအား ေပးရန္က်န္ရွိေနေသာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၇၅၈၀ ကို ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ားအသင္း မွၾကားဝင္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ကတည္း က ရဲစခန္းသို႔အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း မသိမ္းဆည္းျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္သြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ကုမၸဏီတစ္ခုမွလည္း ေဒၚလာ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရရွိရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိိရသည္။

ကုန္သည္တစ္ဦးခ်င္းကို ေပးရန္က်န္ရွိေသာ ေငြမွာ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း တစ္ရာမွ အမ်ားဆံုး သိန္းရွစ္ေထာင္အထိ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

A.S.O ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ေဆြဦးႏွင့္ ေဒၚၿဖိဳးေဝေဝအိတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္းစပါးကုန္သည္မ်ား အသင္းဝင္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳျမင့္ႏွင့္ ကုန္သည္ ၅ ဦးတို႔ ပုဒ္မ ၄၂၀ ျဖင့္အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply