ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးနွင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရေရး ေတာင္းဆို

0
184


စစ္ကိုင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးနွင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေက်ာင္းျပန္ တက္ခြင့္ရေရးအတြက္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢက ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္ ။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရာတြင္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာမက အျခား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္ ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ပညာေရးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆိုရင္ အေတာ္ေလး လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္ ။ ဒါကိုေက်ာင္းသားေတြက ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး ေတာင္းဆိုတယ္ ။ အဲ့ဒါကို ေက်ာင္းထုတ္တာ မျဖစ္သင့္ဘူး ။ ေက်ာင္းမွာ တကယ္ဆုိးေတြ ေနရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့ ။´´ ဟု စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ပညာေရးတာဝန္ခံ ကိုၿဖိဳးသူေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာစီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ မွ (၃) ဦး ႏွင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ မွ (၉) ဦး အျပင္ ရတနာပံု တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကို လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း (၄၈) ဦး ကို ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရး အတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္း၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ေပးေရးနွင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေက်ာင္းျပန္ တက္ခြင့္ရေရးအတြက္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢက ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္ ။

ထိုသို႔ေတာင္းဆိုရာတြင္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာမက အျခား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့သည္ ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ပညာေရးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းဆိုရင္ အေတာ္ေလး လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္ ။ ဒါကိုေက်ာင္းသားေတြက ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ၿပီး ေတာင္းဆိုတယ္ ။ အဲ့ဒါကို ေက်ာင္းထုတ္တာ မျဖစ္သင့္ဘူး ။ ေက်ာင္းမွာ တကယ္ဆုိးေတြ ေနရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေပါ့ ။´´ ဟု စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ပညာေရးတာဝန္ခံ ကိုၿဖိဳးသူေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ (၁၂) ဦး ၊ ရမည္းသင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁၁) ဦး ၊ မိတၳီလာနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ (၁) ဦး ၊ မိတၳီလာစီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ (၆)ဦး၊ မိုးညွင္းဒီဂရီေကာလိပ္မွ (၄) ဦး ၊ စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသိုလ္ မွ (၃) ဦး ႏွင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ မွ (၉) ဦး အျပင္ ရတနာပံု တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းမအပ္ရေသးသည့္ ေက်ာင္းသား/သူ(၂) ဦးကို လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း (၄၈) ဦး ကို ပညာသင္ခြင့္ရပ္စဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ တိုးျမွင့္ ေပးေရး အတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ေတာင္းဆိုသည့္ ဗမာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply